Chi phí đào tạo gồm những gì?

Chào luật sư: Tôi nghe nói nếu đơn phương nghỉ việc tại công ty thì phải hoàn trả chi phí đào tạo. Vậy xin hỏi luật sư chi phí đào tạo gồm những khoản nào. Trân trọng cám ơn!

Trả lời: Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi đến hòm thư tư vấn pháp luật của chúng tôi. Câu hỏi này, chuyên viên chúng tôi xin được trả lời như sau:

Theo quy định của Bộ luật lao động 2019, Nếu có việc đào tạo giữa công ty và nhân viên bao gồm cả việc gửi đi đào tạo ở nước ngoài, thì hai bên phải ký hợp đồng đào tạo (không phải hợp đồng lao động). Vấn đề này được quy định tại điều 62 Bộ luật lao động 2019, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. Cụ thể như sau:

1.Hai bên phải ký kết hợp đồng đào tạo nghề trong trường hợp người lao động được đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng nghề, đào tạo lại ở trong nước hoặc nước ngoài từ kinh phí của người sử dụng lao động, kể cả kinh phí do đối tác tài trợ cho người sử dụng lao động”.

Hợp đồng đào tạo nghề phải làm thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

2.Hợp đồng đào tạo nghề phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Nghề đào tạo;

b) Địa điểm, thời gian và tiền lương trong thời gian đào tạo;

c) Thời hạn cam kết phải làm việc sau khi được đào tạo;

d) Ghi phí đào tạo và trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo;

đ) Trách nhiệm của người sử dụng lao động;

e) Trách nhiệm của người lao động.

3.Chi phí đào tạo bao gồm các khoản chi có chứng từ hợp lệ về chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, trường, lớp, máy, thiết bị, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học và tiền lương, tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người học trong thời gian đi học. Trường hợp người lao động được gửi đi đào tạo ở nước ngoài thì chi phí đào tạo còn bao gồm chi phí đi lại, chi phí sinh hoạt trong thời gian đào tạo.

Ngoài ra, tại điều 40 quy định về Nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật như sau:

a) Không được trợ cấp thôi việc.

b) Phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động và một khoản tiền tương ứng với tiền lương theo hợp đồng lao động trong những ngày không báo trước.

c) Phải hoàn trả cho người sử dụng lao động chi phí đào tạo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này.

Từ những căn cứ trên có thể thấy, việc hoàn trả chi phí đào tạo cho công ty chỉ được đặt ra khi các bên có ký hợp đồng đào tạo và người lao động có vi phạm khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật. Không phải mặc nhiên khi bạn chấm dứt hợp đồng là sẽ phải hoàn trả chi phí này, mà còn phải xem xét nhiều yếu tố khác như: hợp đồng lao động, hợp đồng đào tạo, thỏa thuận, vi phạm nghĩa vụ… Trân trọng thông tin đến bạn.