Có thể ủy quyền cho luật sư thay mặt làm tất cả các thủ tục ly hôn được không?

Luật sư cho hỏi em có thể ủy quyền cho luật sư thay em làm các thủ tục ly hôn được không?

TRẢ LỜI:

Cơ sở pháp lý:

  • Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015.
  • Bộ luật Dân sự 2015.

Căn cứ theo quy định tại điều 85 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 như sau:

Điều 85. Người đại diện

  1. Người đại diện trong tố tụng dân sự bao gồm người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo ủy quyền. Người đại diện có thể là cá nhân hoặc pháp nhân theo quy định của Bộ luật dân sự.”

Như vậy, đối với trường hợp của bạn thì bạn có nhu cầu muốn ủy quyền cho luật sư thực hiện các thủ tục ly hôn, vậy nên Luật sư sẽ là người đại diện theo ủy quyền thay bạn thực hiện các thủ tục theo pháp luật Tố tụng dân sự quy định.

Tuy nhiên căn cứ theo quy định khoản 4 điều 85 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 như sau:

4. Người đại diện theo ủy quyền theo quy định của Bộ luật dân sự là người đại diện theo ủy quyền trong tố tụng dân sự.

Đối với việc ly hôn, đương sự không được ủy quyền cho người khác thay mặt mình tham gia tố tụng. Trường hợp cha, mẹ, người thân thích khác yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn theo quy định tại khoản 2 Điều 51 của Luật hôn nhân và gia đình thì họ là người đại diện.

Như vậy, Luật sư không thể thay bạn – đương sự trong vụ việc ly hôn để tham gia tố tụng, có mặt tại các phiên tòa xét xử hoặc buổi Hòa giải tại cơ sở, Hòa giải tại Tòa án mà chỉ có quyền là người đại diện theo ủy quyền thay thế bạn thực hiện các thủ tục, giấy tờ, chuẩn bị hồ sơ để tiến hành giải quyết vụ việc ly hôn.