TẦM NHÌN:

Trở thành Tổ chức hành nghề Luật sư uy tín tại Việt Nam

SỨ MỆNH:

– Trở thành đối tác pháp luật được lựa chọn và đáng tin cậy nhất của khách hàng nhờ khả năng cung cấp đầy đủ các dịch vụ pháp lý đa dạng và dựa trên cơ sở luôn coi khách hàng làm trọng tâm.

– Tạo dựng cho cán bộ nhân viên một môi trường làm việc tốt nhất với nhiều cơ hội để phát triển năng lực, đóng góp giá trị và tạo dựng sự nghiệp thành đạt.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

Giá trị Công ty TNHH Tư vấn VILACO cam kết mang lại:

– Uy tín, trung thực, trách nhiệm

– Khách hàng là trên hết, mỗi việc chúng ta làm chỉ có giá trị khi thực sự mang lại lợi ích cho khách hàng.

– Hành động để vượt qua khó khăn và đạt được thành công lớn.