Quan hệ tự nguyện với người dưới 16 tuổi xử lý như thế nào?

Con trai tôi và bạn gái có quan hệ với nhau (tự nguyện). Con tôi đã đủ 16 tuổi nhưng bạn gái thì mới 15 tuổi. Vậy cho hỏi nếu nhà kia kiện thì con tôi có bị gì không?

Trả lời:

Quy định tại một số điều của BLHS 2015 về việc quan hệ tình dục với người dưới 16 tuổi như sau :

  • Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái với ý muốn của họ thì phạm Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi (Điều 142);
  • Người nào dùng mọi thủ đoạn khiến người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi đang ở trong tình trạng lệ thuộc mình hoặc trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu hoặc miễn cưỡng thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác, thì phạm Tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi (Điều 144);
  • Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 142 và Điều 144 của Bộ luật này, thì phạm Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi (Điều 145);

Xét về trường hợp của bạn:

  • Con trai bạn và bạn gái quan hệ tình dục với nhau là tự nguyện, không miễn cưỡng, ép buộc.
  • Con trai bạn 17 tuổi, tức là dưới 18 tuổi

Như vậy, có thể thấy con trai bạn sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi của mình do hành vi đó chưa đủ căn cứ để cấu thành tội phạm.