Bán xe máy cho người dưới 18 tuổi có vi phạm gì không?

Em đăng lên facebook bán một chiếc xe máy thì có một người hỏi mua. Ảnh facebook thì là người lớn nhưng hôm sau xem xe thì là một nhóc (em cũng không rõ tuổi). Và em đã bán cho nhóc đó. Do xe giá trị cũng không mấy nên chỉ đưa giấy tờ, viết cái giấy tay đã bán xe rồi là giao xe. Nay có công an điện cho em nói em phạm tội bán xe cho người dưới 18 tuổi và không có chứng minh nhân dân. Luật sư cho hỏi em bán xe cho người dưới 18 tuổi có vi phạm tội gì không? Em cũng không biết tuổi của họ thì có sao không?

Trả lời:

Theo khoản 4 Điều 21 BLDS 2015 về giao dịch dân sự của người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi: “Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự, trừ giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký và giao dịch dân sự khác theo quy định của luật phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý”.

Căn cứ vào quy định trên, người mà bạn bán xe cho chưa đủ 18 tuổi thì tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự, trừ giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký…. Mà theo quy định của pháp luật, xe máy là động sản phải đăng ký. Do vậy, người mà bạn bán xe cho chưa đủ điều kiện để tự mình mua xe.

Khoản 1 Điều 117 BLDS 2015 quy định giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập;

b) Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện;

c) Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

Theo quy định pháp luật dân sự, việc bán xe giữa bạn và người mua xe là một giao dịch dân sự. Tuy nhiên, không đáp ứng được điều kiện về chủ thể (người mua xe chưa đủ 18 tuổi), cho nên giao dịch dân sự này vô hiệu. Đây chính là hậu quả pháp lý trong trường hợp của bạn.

Hơn nữa, theo quy định của Bộ luật hình sự 2015, hành vi bán xe cho người dưới 18 tuổi không được quy định là tội phạm. Vì vậy, bạn không phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp này.