Bỏ quy định doanh nghiệp chỉ được tạm ngừng kinh doanh hai năm

Chị Hoa ở Hà Nội có đặt câu hỏi: Chào luật sư, tôi có một công ty đứng tên tôi nhưng lâu nay tôi không sử dụng đến, tôi chưa muốn giải thể mà chỉ muốn tạm ngừng kinh doanh một vài năm. Theo tôi được biết, một công ty chỉ được tạm ngừng kinh doanh không quá hai năm đúng không ạ? Mong luật sư giải đáp.

Trả lời:

Thưa chị Hoa, Ngày 04 tháng 01 năm 2021 Bộ kế hoạch và đầu tư ban hành Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp. Nghị định này thay thế Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Nghị định số 01/2021/NĐ-CP có rất nhiều điểm mới có liên quan về đăng ký doanh nghiệp, trong đó có thể kể đến một số điểm mới nổi bật như: Không yêu cầu văn bản ủy quyền làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp phải có công chứng, chứng thực; không bắt buộc đóng dấu vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp…và một nội dung thay đổi rất quan trọng đó là Bỏ quy định “Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm”.

1. Doanh nghiệp được tạm ngừng tối đa bao lâu?

Theo đó, tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp có quy định “Thời hạn tạm ngừng kinh doanh không được quá một năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho Phòng Đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm”. Như vậy, một doanh nghiệp muốn tạm ngừng thì chỉ được tạm ngừng tối đa hai năm liên tiếp. Tuy nhiên, Nghị định số 01/2021/NĐ-CP đã lược bỏ nội dung này, điều đó có nghĩa, doanh nghiệp có thể tạm ngừng nhiều năm liên tiếp.

Như vậy, với câu hỏi của chị Hoa, Luật sư chúng tôi có thể trả lời rằng, hiện nay đã Bỏ quy định doanh nghiệp chỉ được tạm ngừng kinh doanh hai năm, mà thay vào đó, doanh nghiệp có thể tạm ngừng nhiều năm liên tiếp.

2. Tạm ngừng kinh doanh công ty có được miễn thuế môn bài hay không?

Theo điểm c khoản 2 Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định lệ phí môn bài, doanh nghiệp đang hoạt động có văn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc tạm ngừng sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch thì không phải nộp lệ phí cho năm tạm ngừng hoạt động nếu đáp ứng được 02 điều kiện sau:

a) Văn bản xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh gửi cơ quan thuế trước ngày 30/01 hàng năm.

b) Chưa nộp lệ phí môn bài của năm tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Như vậy, Nếu doanh nghiệp không đáp ứng đủ 02 điều kiện trên thì phải nộp lệ phí môn bài cho cả năm 2020.

3. Hồ sơ đăng ký tạm ngừng kinh doanh

Doanh nghiệp tại cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Hồ sơ gồm có:

a) Thông báo Về việc tạm ngừng kinh doanh của công ty theo mẫu của Bộ Kế hoạch đầu tư;

b) Kèm theo thông báo phải có quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

c) Giấy ủy quyền cho cá nhân/tổ chức thực hiện dịch vụ.

Trong thời hạn 05 ngày cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo chấp thuận hoặc sửa đổi bổ sung để doanh nghiệp nộp lại hồ sơ tạm ngừng.

4. Dịch vụ đăng ký tạm ngừng kinh doanh

Công ty luật Vilaco tự hào với 10 năm kinh nghiệm về tư vấn doanh nghiệp, chúng tôi đáp ứng tất cả các nhu cầu của quý khách hàng về đăng ký doanh nghiệp. Với dịch vụ đăng ký tạm ngừng kinh doanh, chúng tôi luôn tự hào rằng cung cấp dịch vụ với giá rẻ nhất đến khách hàng.

Nếu có nhu cầu đăng ký tạm ngừng công ty, vui lòng liên hệ hotline trên màn hình để được luật sư tư vấn trực tiếp và chính xác nhất. Trân trọng cám ơn!