Chồng vay tiền, vợ không biết thì khi ly hôn có phải liên đới trả nợ không?

  1. Luật sư cho em hỏi, chồng em có vay một khoản tiền bên FE mà em không biết. Bây giờ bọn em đang làm thủ tục ly hôn thì phần vay đó có phải chia ra cùng trả không?

Trả lời:

Điều 27 Luật HNGĐ 2014 quy định trách nhiệm liên đới của vợ, chồng như sau: 1. Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới đối với giao dịch do một bên thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 30 hoặc giao dịch khác phù hợp với quy định về đại diện tại các điều 24, 25 và 26 của Luật này.

  1. Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới về các nghĩa vụ quy định tại Điều 37 của Luật này.

Điều 37 Luật HNGĐ 2014 quy định về nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng như sau:“Vợ chồng có các nghĩa vụ chung về tài sản sau đây:

  1. Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình”.

Ngoài ra, Khoản 1 Điều 60 Luật HNGĐ 2014 quy định về giải quyết quyền, nghĩa vụ tài sản của vợ chồng đối với người thứ ba khi ly hôn như sau: “Quyền, nghĩa vụ tài sản của vợ chồng đối với người thứ ba vẫn có hiệu lực sau khi ly hôn, trừ trường hợp vợ chồng và người thứ ba có thỏa thuận khác”.

Theo các quy định này, giao dịch mà do một bên vợ hoặc chồng xác lập để nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình thì vợ và chồng phải chịu trách nhiệm liên đới. Sau khi ly hôn, nghĩa vụ tài của vợ chồng đối với người thứ ba vẫn có hiệu lực trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Vì thế, trong trường hợp chồng bạn có vay một khoản tiền bên FE mà bạn không biết nhưng nếu khoản tiền vay này dùng để sử dụng vào nhu cầu thiết yếu của gia thì bạn cũng phải có nghĩa vụ liên đới trả khoản nợ đó cùng với chồng bạn. Còn nếu khoản tiền chồng bạn vay để sử dụng với mục đích cá nhân, thì bạn không có nghĩa vụ liên đới trả khoản vay đó.