Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có thể đóng bảo hiểm không?

Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có thể đóng bảo hiểm không?

Chào luật sư, hiện nay tôi đang là Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty tôi mới hoạt động được một năm. Hiện tôi đang có kế hoạch sinh con do đó muốn tham gia bảo hiểm để được hưởng bảo hiểm thai sản. Vậy tôi có thể tham gia bảo hiểm xã hội được không, vì tôi có đọc và được biết Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có vài hạn chế về tiền lương và bảo hiểm. Xin luật sư tư vấn cho tôi.

Chào bạn, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Theo quy định tại điều 2 Điều 2 Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội bắt buộc thì

Người lao động là công dân Việt Nam tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại Nghị định này, bao gồm:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

c) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và viên chức;

d) Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;

đ) Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

e) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn;

g) Người hưởng chế độ phu nhân hoặc phu quân tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài quy định tại Khoản 4 Điều 123 của Luật Bảo hiểm xã hội.

Bên cạnh đó, theo khoản 24 điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý doanh nghiệp tư nhân và người quản lý công ty, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

Từ căn cứ trên có thể kết luật, nếu bạn tham gia bảo hiểm tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do bạn là chủ sở hữu, thì bạn phải ký kết với công ty một hợp đồng lao động với các chức danh như chủ tịch công ty, giám đốc, tổng giám đốc…khi đó, bạn có thể tham gia bảo hiểm như một người lao động bình thường.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi, nếu có thắc mắc hoặc có yêu cầu khác vui lòng liên hệ trực tiếp theo hotline trên màn hình để gặp luật sư tư vấn. Trân trọng cám ơn!