Đưa giấy tờ xe nhờ bạn bán hộ nhưng khi đến lấy tiền thì bạn không trả?

Luật sư cho tôi hỏi, tôi có đưa xe và giấy tờ xe cho bạn nhờ bạn bán hộ, bây giờ tôi đến lấy tiền bạn tôi không trả, liên lạc không được thì có kiện được không, kiện ở đâu? Như thế đã đủ thành tội gì chưa?

Trả lời:

Bạn đưa xe và giấy tờ xe cho bạn của bạn nhờ bán hộ, bây giờ bạn lấy tiền thì bạn của bạn không trả và liên lạc không được. Với thông tin này thì chưa đủ để xác định cụ thể được tội phạm. Tuy nhiên, bạn của bạn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Khoản 1 Điều 175 Bộ luật hình sự 2015 quy định về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản như sau: “Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 4.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 4.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm hoặc tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản đó hoặc đến thời hạn trả lại tài sản mặc dù có điều kiện, khả năng nhưng cố tình không trả;

b) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng hình thức hợp đồng và đã sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản”.

Theo Khoản 2 Điều 145 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố gồm:

“a) Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố;

b) Cơ quan, tổ chức khác tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm”.

Như vậy, bạn có thể làm đơn tố giác đến các cơ quan trên, cụ thể là cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, hoặc UBND nơi bạn đang sinh sống.