Ly hôn chồng có được giành quyền nuôi con đối với con riêng của vợ với chồng trước không?

Vợ mình trước kia đã có một đời chồng và một người con riêng. Khi vợ mình và chồng cũ ly hôn tòa án tuyên con riêng đó do vợ mình nuôi. Mình và vợ kết hôn nên cháu cũng về ở cùng mình và vợ luôn. Vậy nay giờ mình và vợ ly hôn thì mình có quyền giành nuôi cháu không? (mình giờ tài chính tốt hơn, lo được cho cháu tốt hơn).

Trả lời:

Bạn và vợ bạn kết hôn và con riêng của vợ bạn cũng về ở cùng bạn và vợ bạn. Như vậy, bạn được xác định là cha dượng của con của vợ bạn. Bây giờ bạn và vợ ly hôn và bạn thắc mắc bạn có quyền giành nuôi cháu không.

Pháp luật không quy định phân biệt về việc nuôi con sau khi ly hôn đối với con có cùng huyết thống hay không cùng huyết thống. Tuy nhiên, để bạn (cha dượng của cháu) có quyền trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn thì bạn phải xác lập mối quan hệ cha- con giữa bạn và con riêng của vợ thông qua việc nhận nuôi con nuôi quy định tại Điều 8 Luật Nuôi con nuôi 2010. Khi đã nhận con riêng của vợ là con nuôi, bạn là là cha hợp pháp của cháu và hoàn toàn có thể có các quyền quy định tại Điều 81 Luật Hôn nhân gia đình 2014:

1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.”

Hiện tại, bạn có tài chính và điều kiện để lo được cho cháu tốt hơn mẹ của cháu sẽ là một điều kiện để Tòa án cân nhắc xem ai có quyền được nuôi con.

Như vậy, bạn có quyền giành quyền nuôi cháu không, còn tùy thuộc vào tình trạng quan hệ của bạn và cháu. Nếu như bạn đã làm thủ tục nhận cháu làm con nuôi thì bạn có thể giành quyền nuôi cháu.