Mua bán nhà đất thì phải nộp các loại thuế phí gì?

Luật sư cho hỏi mua bán đất thì phải nộp tất cả các khoản chi phí, lệ phí, thuế gì ạ?

Trả lời:

Các khoản thuế, phí, lệ phí khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất bao gồm:

– Thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ Điều 14 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 (sửa đổi bổ sung năm 2014) quy định về thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản:

1. Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản được xác định là giá chuyển nhượng từng lần.

2. Chính phủ quy định nguyên tắc, phương pháp xác định giá chuyển nhượng bất động sản.

3. Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực theo quy định của pháp luật”.

Theo quy định này, thuế thu nhập cá nhân là một trong những loại nghĩa vụ tài chính khi chuyển nhượng bất động sản.

Tuy nhiên, thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng bất động sản được miễn khi thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 1, 2 Điều 4 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 (sửa đổi bổ sung năm 2014), cụ thể:

“1. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.

2. Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất”.

– Lệ phí trước bạ.

Theo Khoản 1 Điều 2 Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ, đối tượng chịu lệ phí trước bạ gồm nhà, đất.

Khoản 1 Điều 7 Nghị định 140/2016/NĐ-CP quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với nhà, đất là 0,5% .

– Lệ phí địa chính.

Đây là khoản phí mà người sử dụng đất, người sở hữu nhà ở phải nộp cho các cơ quan thẩm quyền để giải quyết các vấn đề liên quan đến địa chính. Tùy thuộc vào tình hình kinh tế – chính sách phát triển của từng địa phương mà mức thu lệ phí địa chính có sự khác nhau.

– Phí công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Đây là khoản phí mà cá nhân, tổ chức khi yêu cầu công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải nộp khi yêu cầu công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Mức thu phí công chứng mua bán nhà, đất được tính trên giá trị chuyển nhượng đã được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 257/2016/TT-BTC.

–  Phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đây là khoản thu đối với công việc thẩm định hồ sơ, các điều kiện đảm bảo việc thực hiện cấp GCNQSDĐ. Tùy thuộc vào quy mô diện tích của thửa đất, tính chất phức tạp của từng loại hồ sơ, mục đích sử dụng đất và điều kiện cụ thể của địa phương mà mức thu phí có sự khác nhau. Ví dụ mức thu phí thẩm định hồ sơ tại Hà Nội theo Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND là 0,15% giá trị chuyển nhượng.