Người nhà, người thân thích có được đứng ra làm chứng cho mình tại Tòa không?

Luật sư cho hỏi, em đang vướng vào một vụ tranh chấp đất đai, vậy nếu người nhà em (cụ thể là chị gái con nhà bác ruột) đứng là làm chứng thì lời làm chứng đó có được pháp luật công nhận không? Có được coi là chứng cứ không?

Trả lời:

Tranh chấp đất đai là vụ án dân sự, được giải quyết theo trình thự, thủ tục của Bộ luật tố tụng dân sự 2015.

Thứ nhất, người thân của bạn đứng ra làm chứng thì có được pháp luật công nhận không?

Điều 77 BLTTDS 2015 quy định về người làm chứng như sau: “Người biết các tình tiết có liên quan đến nội dung vụ việc được đương sự đề nghị, Tòa án triệu tập tham gia tố tụng với tư cách là người làm chứng. Người mất năng lực hành vi dân sự không thể là người làm chứng”.

Theo quy định này, người làm chứng là người biết các tình tiết có liên quan đến nội dung vụ việc và không thể là người mất năng lực hành vi dân sự. Theo đó, chị gái con nhà bác ruột của bạn biết các tình tiết liên quan đến vụ tranh chấp bạn đang vướng phải và không phải là người mất năng lực hành vi dân sự thì được coi là người làm chứng, lời làm chứng này được pháp luật công nhận.

Thứ hai, lời làm chứng có được coi là chứng cứ không.

Điều 94 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định về nguồn chứng cứ:

Chứng cứ được thu thập từ các nguồn sau đây:

  1. Lời khai của người làm chứng.

…”

Khoản 5 Điều 95 BLTTDS 2015 quy định: “Lời khai của đương sự, lời khai của người làm chứng được coi là chứng cứ nếu được ghi bằng văn bản, băng ghi âm, đĩa ghi âm, băng ghi hình, đĩa ghi hình, thiết bị khác chứa âm thanh, hình ảnh theo quy định tại khoản 2 Điều này hoặc khai bằng lời tại phiên tòa”.

Theo các quy định này, lời khai của chị gái bạn – là người làm chứng – có thể được coi là chứng cứ nếu đáp ứng được các điều kiện là được ghi bằng văn bản, băng ghi âm, đĩa ghi âm, băng ghi hình, đĩa ghi hình, thiết bị khác chứa âm thanh, hình ảnh theo quy định tại khoản 2 Điều 95 hoặc khai bằng lời tại phiên tòa.