Vợ đang ở nước ngoài chồng có ly hôn được không? Thủ tục ly hôn vắng mặt?

Bạn e nó muốn ly hôn nhưng vợ bạn ấy ko có ở việt nam (đi lao động nước ngoài gần 8 năm nay) thì bây giờ phải làm thế nào ạ? Đơn nộp ở đâu ạ?

Trả lời:

Điểm c Khoản 1 Điều 37 BLTTDS 2015 quy định Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp, yêu cầu quy định tại khoản 3 Điều 35 của Bộ luật này.

Khoản 3 Điều 35 BLTTDS 2015 quy định: “Những tranh chấp, yêu cầu quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này mà có đương sự hoặc tài sản ở nước ngoài hoặc cần phải ủy thác tư pháp cho cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, cho Tòa án, cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp huyện, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này”.

Như vậy, trong trường hợp bạn của bạn muốn ly hôn và vợ bạn ấy đang lao động ở nước ngoài, thuộc trường hợp có đương sự ở nước ngoài, bạn có thể gửi đơn ly hôn tới Tòa án nhân dân cấp tỉnh để giải quyết.