Vợ thai sản nhưng không đóng bảo hiểm, chồng có được hưởng không?

Vợ thai sản nhưng không đóng bảo hiểm, chồng có được hưởng không?

Trường hợp người vợ sinh con nhưng chỉ có chồng tham gia bảo hiểm xã hội thì chồng được trợ cấp một lần bằng hai lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Anh Nam, trú tại Phan Thiết có hỏi: Vợ tôi làm công việc tại nhà nên không tham gia bảo hiểm xã hội. Tôi làm công nhân tại một công ty, đã được tham gia bảo hiểm xã hội từ năm năm nay. Một tuần trước, vợ tôi sinh con đầu lòng. Vậy xin hỏi vợ tôi không đóng bảo hiểm xã hội thì tôi có thể hưởng chế độ trợ cấp một lần khi sinh con tại công ty tôi đang làm hay không?

Với câu hỏi của anh, Luật sư Lê Văn Trưởng, Đoàn Luật sư TP.Hà Nội, trả lời như sau: Theo điểm e khoản 1 Điều 31 Luật BHXH 2014, lao động nam đang đóng BHXH mà có vợ sinh con thuộc đối tượng hưởng chế độ thai sản.

Điều 38 Luật BHXH quy định lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới sáu tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng hai lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp người vợ sinh con nhưng chỉ có chồng tham gia BHXH thì chồng được trợ cấp một lần bằng hai lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Mặt khác, điểm a khoản 2 Điều 9 luật này cũng nêu rõ trường hợp chỉ có cha tham gia BHXH thì cha phải đóng BHXH từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Căn cứ theo các quy định trên, nếu người vợ không tham gia BHXH thì người chồng sẽ được hưởng trợ cấp sinh con một lần tại nơi làm việc khi người chồng có đóng BHXH từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Trường hợp của anh Điền, anh đã đóng BHXH được ba năm (trên sáu tháng) và vợ anh chỉ mới sinh con đầu lòng được một tuần (thời gian sinh con sau 12 tháng kể từ ngày đóng BHXH). Như vậy, anh đủ điều kiện nhận trợ cấp sinh con một lần dù vợ anh không tham gia BHXH.

Theo Nghị định 38/2019 thì mức lương cơ sở hiện tại là 1.490.000 đồng. Anh được nhận tiền trợ cấp một lần khi sinh con bằng 1.490.000 đồng x 2 = 2.980.000 đồng.

Trên đây là câu trả lời cho câu hỏi Vợ thai sản nhưng không đóng bảo hiểm, chồng có được hưởng không? Hy vọng bạn đọc có thể tự giải đáp cho những thắc mắc của bản thân.