Chỉ tạm trú ở Hà Nội thì có thể nộp đơn ly hôn ở Hà Nội không?

Cho e hỏi là e đăng ký kết hôn ở quê (Hưng Yên). Nhưng nay đang đi làm ở Hà Nội và có đăng ký tạm trú tại Hà Nội. Vậy e muốn làm đơn ly hôn nhất định phải về quê làm hay làm ở Hà Nội cũng được ạ?

Trả lời:

Theo Điều 35 BLTTDS 2015, Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình quy định tại Điều 26 và Điều 28 của Bộ luật này, trừ tranh chấp quy định tại khoản 7 Điều 26 của Bộ luật này.

Khoản 1 Điều 39 BLTTDS 2015 quy định thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự của Tòa án theo lãnh thổ như sau:

a) Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, nếu bị đơn là cá nhân hoặc nơi bị đơn có trụ sở, nếu bị đơn là cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại các điều 26, 28, 30 và 32 của Bộ luật này;

b) Các đương sự có quyền tự thoả thuận với nhau bằng văn bản yêu cầu Tòa án nơi cư trú, làm việc của nguyên đơn, nếu nguyên đơn là cá nhân hoặc nơi có trụ sở của nguyên đơn, nếu nguyên đơn là cơ quan, tổ chức giải quyết những tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại các điều 26, 28, 30 và 32 của Bộ luật này;

c) Đối tượng tranh chấp là bất động sản thì chỉ Tòa án nơi có bất động sản có thẩm quyền giải quyết.”

Điểm h Khoản 2 Điều 39 quy định thẩm quyền giải quyết việc dân sự của Tòa án theo lãnh thổ được xác định là Tòa án nơi một trong các bên thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn cư trú, làm việc có thẩm quyền giải quyết yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn.

Bạn đăng ký kết hôn ở Hưng Yên, nhưng hiện nay bạn đang đi làm ở Hà Nội và có đăng ký tạm trú tại Hà Nội. Theo quy định trên, thì khi bạn làm đơn ly hôn, bạn không cần nhất định về Hưng Yên mà có thể nộp đơn tại Tòa án cấp huyện nơi vợ bạn cư trú, làm việc. Hoặc bạn có thể nộp đơn tại Tòa án cấp huyện nơi mà bạn đang cư trú, làm việc trong trường hợp bạn và vợ bạn có thỏa thuận bằng văn bản về lựa chọn Tòa án giải quyết.