Cho vay tối đa bao nhiêu %/1 tháng thì không bị tội cho vay nặng lãi?

Luật sư cho em hỏi cho vay tối đa bao nhiêu % 1 tháng thì không bị tội cho vay nặng lãi ạ?

TRẢ LỜI:

Cơ sở pháp lý:

– Bộ luật Dân sự 2015.

– Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017.

– Nghị định 167/2013/ND-CP về QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC AN NINH, TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI; PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI; PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY; PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH.

Thứ nhất, quy định về mức lãi suất theo Pháp luật Dân sự?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 điều 468 BLDS 2015 như sau:

Điều 468. Lãi suất

  1. Lãi suất vay do các bên thỏa thuận.

Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác.

Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định tại khoản này thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực.”

Như vậy, từ quy định mới nhất của BLDS trên có thể hiểu trong giao dịch, hợp đồng dân sự thì luôn ưu tiên sự thỏa thuận về mức lãi suất đặt ra giữa các bên tuy nhiên nó không được phép vượt quá 20%/năm tương đương (20%/12)/tháng (tức là ≈ 1,666..%/tháng).

Do đó, trong trường hợp giữa các bên trong giao dịch dân sự (thường là giao dịch, hợp đồng vay) thì nếu mức lãi suất >1, 66..%/tháng thì trái với quy định của pháp luật và nếu có phát sinh tranh chấp thì PL sẽ không bảo vệ quyền lợi của bên cho vay, tức nhiên mức lãi suất vượt quá mức tối đa mà PL cho phép sẽ không có hiệu lực.

Thứ hai, về Tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự?

Căn cứ theo quy định tại điều 201 BLHS như sau:

Điều 201. Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

  1. Người nào trong giao dịch dân sự mà cho vay với lãi suất gấp 05 lần trở lên của mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật Dân sự, thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.”

Do đó, mức lãi suất cao nhất mà PL quy định là: 5 lần x 1,66..% ≈ 8,33..%/tháng. Như vậy, để không cấu thành Tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự thì mức lãi suất trong hợp đồng cho vay giữa các bên không được vượt quá 5 lần mức lãi suất cao nhất mà PLDS đã quy định trước đó. Cụ thể là mức lãi suất không được vượt quá 8,33%/tháng thì bên cho vay sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Ngoài ra, việc xác định tội danh “Cho vay nặng lãi” không chỉ căn cứ vào lãi xuất cho vay mà còn căn cứ vào nhiều yếu tố khác. Kể cả trong trường hợp “vô tình” cho vay với lãi suất vượt quá mức đã phân tích ở trên thì vẫn có thể không bị truy cứu TNHS về tội Cho vay nặng lãi.