Điều kiện kinh doanh thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy

Ngày 31 tháng 07 năm 2014 Chính phủ ban hành Nghị định số 79/2014/NĐ-CP thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 sửa đổi bổ sung năm 2013. Theo nghị định này, thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, và doanh nghiệp, cơ sở thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy phải đáp ứng được các điều kiện theo những quy định sau đây.

1.Điều kiện kinh doanh thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy

1) Người đứng đầu doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật của cơ sở phải có văn bằng, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy.

Các văn bằng, chứng chỉ bao gồm:

Văn bằng về phòng cháy và chữa cháy gồm:

a) Bằng đại học chuyên ngành về phòng cháy và chữa cháy.

b) Bằng cao đẳng chuyên ngành về phòng cháy và chữa cháy.

c) Bằng trung cấp chuyên ngành về phòng cháy và chữa cháy.

Chứng chỉ về phòng cháy và chữa cháy gồm:

a) Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy.

b) Chứng chỉ hành nghề tư vấn thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

c) Chứng chỉ hành nghề tư vấn thẩm định về phòng cháy và chữa cháy.

d) Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy.

đ) Chứng chỉ hành nghề tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy.

e) Chứng chỉ bồi dưỡng chỉ huy trưởng thi công về phòng cháy và chữa cháy.

Có ít nhất 01 chỉ huy trưởng thi công về phòng cháy và chữa cháy.

Có địa điểm hoạt động và cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị, máy móc bảo đảm cho việc thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy.

Khi doanh nghiệp đáp ứng được các nội dung trên thì tiến hành nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy có thẩm để xin xác nhận đủ điều kiện kinh doanh phòng cháy chữa cháy.

2.Hồ sơ xin phép hoạt động thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy

a) Văn bản đề nghị xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (TẢI VỀ)

b) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của doanh nghiệp, cơ sở.

c) Danh sách cá nhân có chứng chỉ về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy của doanh nghiệp, cơ sở; có kèm theo bản sao chứng chỉ và bản sao quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động của từng cá nhân.

d) Bản sao văn bằng chứng nhận về trình độ chuyên môn của cá nhân.

đ) Văn bản chứng minh về điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị bảo đảm cho hoạt động kinh doanh.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có thẩm quyền phải hoàn thành việc xác nhận đủ điều kiện kinh doanh, dịch vụ phòng cháy và chữa cháy cho doanh nghiệp, cơ sở. Trường hợp không đủ điều kiện để xác nhận thì cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

Trên đây là lời tư vấn của công ty Luật Vilaco về điều kiện hoạt động trong lĩnh vực thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy. Nếu có thắc mắc vui lòng gọi theo số hotline để được tư vấn trực tiếp. Trân trọng!