Sổ đỏ ghi số CMND cũ nhưng giờ tôi đã đổi thành CMND thành CCCD thì phải phải làm thế nào?

Trên sổ đỏ nhà em ghi số CMND cũ của em. Bây giờ em đã đổi sang CCCD. Vậy cho em hỏi em muốn xin xác nhận CMND và CCCD đều là 1 người là em thì xin ở đâu?

  1. Cơ sở pháp lý:

Luật căn cước công dân 2014

Thông tư 41/2019 TT-BCA

  1. Nội dung tư vấn:

Căn cứ theo quy định tại Điều 20 Luật căn cước công dân 2014 như sau:

Điều 20. Giá trị sử dụng của thẻ Căn cước công dân

1. Thẻ Căn cước công dân là giấy tờ tùy thân của công dân Việt Nam có giá trị chứng minh về căn cước công dân của người được cấp thẻ để thực hiện các giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam.

2. Thẻ Căn cước công dân được sử dụng thay cho việc sử dụng hộ chiếu trong trường hợp Việt Nam và nước ngoài ký kết điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế cho phép công dân nước ký kết được sử dụng thẻ Căn cước công dân thay cho việc sử dụng hộ chiếu trên lãnh thổ của nhau.

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền được yêu cầu công dân xuất trình thẻ Căn cước công dân để kiểm tra về căn cước và các thông tin quy định tại Điều 18 của Luật này; được sử dụng số định danh cá nhân trên thẻ Căn cước công dân để kiểm tra thông tin của người được cấp thẻ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo quy định của pháp luật.

Khi công dân xuất trình thẻ Căn cước công dân theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đó không được yêu cầu công dân xuất trình thêm giấy tờ khác chứng nhận các thông tin quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này.

4. Nhà nước bảo hộ quyền, lợi ích chính đáng của người được cấp thẻ Căn cước công dân theo quy định của pháp luật.

Khi tiến hành làm thủ tục mua, bán đất hay bất kì các hoạt động có liên quan đến sổ đỏ anh có thể xuất trình thẻ căn cước công dân của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền khi có yêu cầu. Cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đó không được yêu cầu công dân xuất trình thêm giấy tờ khác chứng nhận các thông tin được thể hiện trên căn cước công dân. Tuy nhiên, trên thực tế để tránh gặp các rắc rối không đáng có, cũng như để có căn cứ cho Cơ quan nhà  nước (Công chứng, Văn phòng đăng ký đất đai…) có thể xác nhận được người có tên trong Căn cước và người có tên trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một người thì anh nên xin Giấy xác nhận (theo mẫu) của Công an quận (huyện) xác nhận hai CMND và CCCD là của một người để sử dụng trong các giao dịch. Ngoài ra, một cách khác alf có thể yêu cầu cơ quan tiến hành cắt góc Chứng minh thư nhân dân 9 số cho anh cấp Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân cho anh giúp cho việc tiến hành thủ tục được dễ dàng và thuận tiện hơn!