Mẫu đơn ly hôn mới nhất, khởi kiện ly hôn

Mẫu đơn ly hôn mới nhất hiện nay. Kính gửi Quý khách hàng tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2020

ĐƠN KHỞI KIỆN LY HÔN / ĐƠN XIN LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HOÀNG MAI

Họ và tên (Vợ hoặc chồng): NGUYỄN VĂN A          năm sinh : 1985

CMND (Hộ chiếu) số:………………..ngày và nơi cấp :……………………………………………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………..

Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ liên lạc) ……………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………………………………………………………………………..

Họ và tên (Vợ hoặc chồng): TRẦN THỊ B                năm sinh : 1989

CMND (Hộ chiếu) số: ………………:ngày và nơi cấp:……………………………………………..

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………..

Hiện cư trú: ……………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………………………………………………………………………..

Chúng tôi đăng ký kết hôn ngày 01 tháng 02 năm 2015

Tại: UBND phường …………………………………………………………………………………..

Sau khi cưới vợ chồng chung sống đến ngày 15/12/2018 thì có mâu thuẫn nguyên nhân là: Quan điểm sống không đồng nhất dẫn đến mâu thuẫn vợ chồng. Bản thân cảm nhận đời sống chung không thể kéo dài, mục đích hôn nhân không đạt được.

Nay tôi có nguyện vọng: Xin được thuận tình ly hôn với TRẦN THỊ B

* Về con chung: Chúng tôi có 02 con chung

1/ Tên là NGUYỄN VĂN C              Sinh ngày : …………………………………………………………………………………..

2/ Tên là NGUYỄN VĂN D              Sinh ngày : …………………………………………………………………………………..

Nguyện vọng về quyền nuôi con khi ly hôn: Tôi NGUYỄN VĂN A là người trực tiếp nuôi hai cháu.

Về cấp dưỡng nuôi con khi ly hôn : Hai vợ chồng tự thỏa thuận không yêu cầu Tòa án giải quyết.

* Về tài sản chung: (là động sản)

Hai vợ chồng tự thỏa thuận không yêu cầu Tòa án giải quyết.

Nguyện vọng đối với tài sản khi ly hôn

* Về nhà ở chung: (bất động sản)

Hai vợ chồng tự thỏa thuận không yêu cầu Tòa án giải quyết.

Nguyện vọng về nhà ở chung (bất động sản) khi ly hôn

* Về nợ chung:

Hai vợ chồng tự thỏa thuận không yêu cầu Tòa án giải quyết.

Nguyện vọng về nợ chung khi ly hôn

* Các yêu cầu khác (nếu có):

Hai vợ chồng tự thỏa thuận không yêu cầu Tòa án giải quyết. Tôi NGUYỄN VĂN A là người đóng án phí 300.000đ.

Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện gồm:

– Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kết hôn.

– Bản sao công chứng CMTND, hộ khẩu của nguyên đơn nếu là ly hôn đơn phương;

– Bản sao giấy khai sinh của các con.

– Xác nhận nơi cư trú của bị đơn nếu thực hiện thủ tục đơn phương xin ly hôn.

Yêu cầu hòa giải tại trung tâm hòa giải tại Tòa án

  1. Có yêu cầu
  2. Không yêu cầu

NGƯỜI VIẾT ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGUYỄN VĂN A