Hướng dẫn xin cấp phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ năm 2024

Để một trung tâm ngoại ngữ được phép đi vào hoạt động thì trung tâm đó phải được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh dựa trên hồ sơ đánh giá về năng lực chuyên môn, nguồn kinh phí vật chất và các điều kiện khác đáp ứng quy định của pháp luật. Trong phạm vi bài viết này, Công ty Luật Vilaco xin đưa ra một vài chỉ dẫn ngắn gọn, súc tích nhất về trình tự, thủ tục, các bước cần thực hiện khi tiến hành xin cấp phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ.   

1.Cơ sở pháp lý

– Luật Giáo dục năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009;

– Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

– Nghị định 135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 46/2017/NĐ-CP;

– Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

2.Điều kiện để thành lập trung tâm ngoại ngữ

a.Đối với giám đốc trung tâm

– Giám đốc trung tâm là người trực tiếp quản lý, điều hành tổ chức, bộ máy và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của trung tâm.

– Giám đốc trung tâm phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

+ Có nhân thân tốt;

+ Có năng lực quản lý;

+ Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.

+ Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

+ Nhiệm kỳ của giám đốc trung tâm là 05 năm.

b.Đối với giáo viên

– Giáo viên của trung tâm ngoại ngữ là người làm nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành, gồm giáo viên cơ hữu, giáo viên hợp đồng, giáo viên là người Việt Nam, giáo viên là người bản ngữ (đối với từng ngoại ngữ cụ thể), người nước ngoài.

– Giáo viên của trung tâm phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

            + Giáo viên là người Việt Nam đủ Điều kiện dạy ngoại ngữ khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau: (i) Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên; Hoặc (ii) có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

            + Giáo viên là người bản ngữ dạy ngoại ngữ (đối với từng ngoại ngữ cụ thể): Có bằng cao đẳng trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.

+ Giáo viên là người nước ngoài đủ điều kiện dạy ngoại ngữ khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau: (i) Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên; hoặc (ii) Có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp; hoặc (iii) Có bằng cao đẳng trở lên, chứng chỉ năng lực ngoại ngữ từ bậc 5 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.

+ Số lượng giáo viên phải bảo đảm tỷ lệ trung bình không quá 25 học viên/1 giáo viên/ca học.

c.Đối với cán bộ, nhân viên khác

Ví dụ như kế toán, thủ quỹ, hành chính,… chỉ cần đáp ứng yêu cầu hoạt động của trung tâm.

d.Cơ sở vật chất

– Về maket biển hiệu trung tâm:

            + Góc phía trên bên trái: Ghi dòng chữ Công ty……..

            + Ở giữa ghi tên Trung tâm theo quyết định thành lập

            + Dưới cùng là số Quyết định thành lập, địa chỉ, điện thoại, email,…

– Về phòng học: cần có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo; phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm: phòng học đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu bảo đảm 1,5 m2/học viên/ca học. Có các thiết bị dạy học và tài liệu học tập đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo.

– Các nội dung cần công khai ở khu vực lễ tân: Mức thu học phí, thời khóa biểu, đội ngũ giáo viên,…

3. Thành phần hồ sơ 

-Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ; 

-Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc địa điểm kinh doanh;

-Quyết định thành lập trung tâm và Quyết định bổ nhiệm giám đốc trung tâm;

-Nội quy hoạt động giáo dục của trung tâm;

-Báo cáo về cơ sở vật chất;

-Hợp đồng thuê địa điểm và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thời hạn thuê ít nhất 02 năm;

-Biên bản kiểm tra phòng cháy chữa cháy;

-Chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học;

-Hồ sơ của giám đốc trung tâm;

-Hồ sơ của giáo viên giảng dạy;

-Hồ sơ của nhân viên hỗ trợ (Lễ tân, Kế toán, Hành chính,…);

-Kế hoạch tổ chức hoạt động và nguồn tài chính;

-Quy định về mức học phí.

4.Trình tự thực hiện

Bước 1: Xin cấp phép thành lập Trung tâm ngoại ngữ

– Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ lên trang thông tin điện tử hoặc nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện gửi đến sở giáo dục và đào tạo tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp dự định mở  trung tâm ngoại ngữ. 

Hồ sơ gồm:

+ Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ;

+ Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ;

+ Sơ yếu lý lịch, bằng cấp, giấy khám sức khỏe, xác nhận kinh nghiệm,… của người dự kiến là giám đốc trung tâm;

+ Đăng ký kinh doanh;

+ Giấy tờ chứng minh sử dụng địa điểm kinh doanh là hợp pháp (Hợp đồng thuê hoặc sổ đỏ công chứng,…);

+ Giấy xác nhận hoặc Biên bản nghiệm thu, kiểm tra phòng cháy chữa cháy.

– Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành việc thẩm định cơ sở của trung tâm ngoại ngữ. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, doanh nghiệp tiến hành bổ sung giấy tờ, cải thiện cơ sở vật chất (nếu có) và nộp lại toàn bộ hồ sơ gốc lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nếu đáp ứng các điều kiện để được cấp phép, sở giáo dục và đào tạo tỉnh, thành phố sẽ ra văn bản cấp phép thành lập cho trung tâm ngoại ngữ. Trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng được các điều kiện, sở giáo dục và đào tạo tỉnh, thành phố sẽ ra văn bản yêu cầu, bổ sung. 

Bước 2: Xin cấp phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ

– Doanh nghiệp chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm các giấy tờ dưới đây lên trang thông tin điện tử hoặc nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện gửi đến sở giáo dục và đào tạo tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp dự định mở  trung tâm ngoại ngữ:

+ Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ;

+ Quyết định cấp phép thành lập đã xin ở Bước 1;

+ Chương trình, tài liệu giảng dạy;

+ Nội quy hoạt động giáo dục;

+ Bản báo cáo về trang thiết bị và cơ sở vật chất của trung tâm;

+ Danh sách nhân sự và giáo viên của trung tâm (bao gồm danh sách trích ngang, sơ yếu lý lịch, bằng cấp);

+ Quy định về học phí;

+ Mẫu chứng chỉ cấp cho học viên;

+ Kế hoạch tổ chức hoạt động và nguồn tài chính.

– Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành việc thẩm định hồ sơ và trong vòng 10 ngày làm việc, sẽ tiến hành việc thẩm định cơ sở của trung tâm ngoại ngữ. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, doanh nghiệp tiến hành bổ sung giấy tờ, cải thiện cơ sở vật chất (nếu có) và nộp lại toàn bộ hồ sơ gốc lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nếu đáp ứng các điều kiện để được cấp phép, sở giáo dục và đào tạo tỉnh, thành phố sẽ ra văn bản cấp phép hoạt động cho trung tâm ngoại ngữ. Trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng được các điều kiện, sở giáo dục và đào tạo tỉnh, thành phố sẽ ra văn bản yêu cầu, bổ sung. 

5.Cơ quan cấp phép

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở Trung tâm ngoại ngữ.

6.Thời gian thực hiện

– Xin cấp phép thành lập trung tâm ngoại ngữ: 15 ngày làm việc.

– Xin cấp phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ: 20 ngày làm việc.

7.Cam kết của Công ty chúng tôi khi doanh nghiệp sử dụng dịch vụ:

Tận tâm, tận tình phục vụ khách hàng.

– Uy tín, hiệu quả.

– Chi phí hợp lý, không phát sinh các chi phí khác ngoài báo giá.

– Chế độ hậu mãi đối với doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động.

Trên đây là toàn bộ trình tự, thủ tục, các bước cần thực hiện khi tiến hành xin cấp phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ. Nếu có thắc mắc hoặc yêu cầu sử dụng dịch vụ, quý khách vui lòng gọi hotline để được tư vấn chi tiết hơn.