Mẫu quy chế hoạt động sàn giao dịch bất động sản năm 2024

Quy chế hoạt động sàn giao dịch bất động sản là một trong những thành phần hồ sơ bắt buộc phải có khi thực hiện hoạt động kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản.

Hiện nay, chưa có một văn bản nào hướng dẫn cụ thể mẫu quy chế hoạt động sàn giao dịch bất động sản. Điều này gây khó khăn cho doanh nghiệp trong lần đầu soạn thảo. Trong phạm vi bài viết này, Công ty Luật Vilaco xin đưa ra mẫu quy chế hoạt động sàn giao dịch bất động sản thông dụng nhất hiện nay để doanh nghiệp tham khảo.

1.Những nội dung cơ bản cần có trong Quy chế hoạt động sàn giao dịch bất động sản, bao gồm:

– Thông tin về sàn giao dịch bất động sản: Tên gọi; địa điểm; số điện thoại liên hệ; thông tin người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản; chức năng và nội dung hoạt động cơ bản của sàn giao dịch bất động sản;…

– Cơ cấu tổ chức bộ máy và hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.

– Chế độ quản lý tài chính của sàn giao dịch bất động sản.

– Quy định về thông tin bất động sản đưa vào giao dịch; chế độ quản lý, cung cấp thông tin về bất động sản giao dịch.

– Các quy định khác.

2.Mẫu Quy chế hoạt động sàn giao dịch bất động sản:

Công ty Luật Vilaco xin gửi đến quý doanh nghiệp mẫu Quy chế hoạt động sàn giao dịch bất động sản thông dụng hiện nay như sau:

 

CÔNG TY CỔ PHẦN

……………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03/2024/QĐ-CT

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2024

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

CỦA SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN …………………..

(Ban hành kèm theo Quyết định số  ……………. ngày 15/01/2024 của Hội đồng quản trị

Công ty cổ phần ……………………)

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Giới thiệu chung

1.1.Sàn giao dịch Bất động sản là một đơn vị trực thuộc của Công ty cổ phần ………………. (MSDN: …………; Địa chỉ: …………..; Người đại diện theo pháp luật: Ông ……… – Chức vụ:……….) (gọi tắt là “Công ty”).

1.2.Thông tin về Sàn giao dịch Bất động sản (gọi tắt là “Sàn giao dịch”)

– Tên gọi chính thức: Sàn giao dịch Bất động sản …………….

– Địa điểm của Sàn giao dịch: ………………

– Số điện thoại liên lạc của Sàn giao dịch: ……………

– Người quản lý điều hành Sàn giao dịch:

Họ và tên: ……….                 Giới tính: ………

Chức vụ: Giám đốc Sàn giao dịch Bất động sản

Sinh ngày: …….                     Dân tộc: Kinh                         Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: …………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………..

Địa chỉ liên lạc: …………………………………………………………………………………

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về hoạt động kinh doanh của Sàn giao dịch Bất động sản …………….; Quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân có các hoạt động kinh doanh và giao dịch bất động sản có liên quan đến Sàn giao dịch Bất động sản ……………………………………………………

Điều 3. Đối tượng áp dụng

3.1.Các thành viên của Sàn giao dịch Bất động sản ……………………………………………..

3.2.Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các hoạt động kinh doanh bất động sản với Sàn giao dịch bất động sản …………………………………………………………………………………

Điều 4. Chức năng, nhiệm vụ của Sàn giao dịch Bất động sản

4.1.Sàn Giao dịch Bất động sản …………………….. là đơn vị tổ chức, thực hiện các nghiệp vụ marketing để bán, chuyển nhượng, cho thuê các công trình nhà, văn phòng, các sản phẩm do: (i) Công ty thực hiện đầu tư, tạo lập; và (ii) của khách hàng là cá nhân và các doanh nghiệp khác gửi lên Sàn giao dịch;

4.2.Thu thập và phân tích các dữ liệu, thông tin về cung cầu và biến động giá cả của thị trường bất động sản để tham mưu cho Ban lãnh đạo công ty trong việc xác lập, chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh.

4.3.Cập nhật các quy định pháp luật về lĩnh vực bất động sản, vận dụng phù hợp với kế hoạch kinh doanh và các hoạt động của công ty.

4.4.Định kỳ báo cáo Ban lãnh đạo công ty về tình hình hoạt động kinh doanh của sàn giao dịch và đưa ra giải pháp, phương án thúc đẩy hiệu quả hoạt động kinh doanh để Ban lãnh đạo cho ý kiến.

Điều 5. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của sàn giao dịch bất động sản

5.1.Các hoạt động kinh doanh của Sàn giao dịch Bất động sản ……………… phải đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật.

5.2.Các hoạt động kinh doanh của Sàn giao dịch Bất động sản …………………. phải đảm bảo uy tín, chất lượng vì tương lai phát triển của Sàn giao dịch và vì lợi ích của các Cổ đông.

5.3.Người quản lý điều hành Sàn giao dịch Bất động sản …………….. phải chịu trách nhiệm toàn bộ trước Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị về các hoạt động của Sàn giao dịch Bất động sản theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 6. Nội dung hoạt động

Nội dung hoạt động của Sàn Giao dịch Bất động sản …………… gồm các hoạt động sau:

-Giao dịch mua bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản.

-Môi giới bất động sản.

-Tư vấn bất động sản.

-Quảng cáo bất động sản.

-Định giá bất động sản.

-Quản lý bất động sản.

(Vui lòng liên hệ hotline để đăng ký nhận toàn bộ nội dung văn bản và sử dụng dịch vụ)

3.Cam kết của Công ty chúng tôi khi doanh nghiệp sử dụng dịch vụ soạn thảo mẫu quy chế hoạt động sàn giao dịch bất động sản:

– Chất lượng dịch vụ hiệu quả;

– Chi phí dịch vụ hợp lý, không phát sinh chi phí khác ngoài báo giá;

– Tận tâm, trách nhiệm;

– Hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp miễn phí trong suốt quá trình hoạt động;

Trên đây, là toàn bộ thông tin liên quan đến mẫu quy chế hoạt động sàn giao dịch bất động sản. Nếu có thắc mắc hoặc yêu cầu sử dụng dịch vụ, quý khách vui lòng gọi hotline để được tư vấn chi tiết hơn.