Thủ tục giảm vốn điều lệ Công ty TNHH hai thành viên trở lên năm 2024 như thế nào?

Vốn điều lệ được coi là số tiền mà các nhà đầu tư cùng nhau đóng góp để thành lập Công ty, được thể hiện trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và được coi là giá trị tài sản của Công ty, là yếu tố quan trọng trong việc đánh giá giá trị của Công ty. Vậy tại sao cần phải giảm vốn điều lệ? Tùy thuộc vào tình hình tài chính cũng như những yếu tố khác tác động, việc giảm vốn điều lệ cũng góp phần giúp cho các nhà đầu tư, các cổ đông kiểm soát và quản lý tốt lơn nguồn lực tài chính của mình, nhằm tập trung quyền lực đem lại hiệu quả kinh doanh trong ngưỡng an toàn và hiệu quả hơn. Trong phạm vi bài viết này, Công ty Luật Vilaco xin đưa ra những khái quát chung nhất về điều kiện, trình tự và thủ tục giảm vốn điều lệ Công ty TNHH hai thành viên trở lên năm 2024.

1. Điều kiện giảm vốn điều lệ Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Được quy định cụ thể tại Khoản 3 Điều 68 Luật Doanh nghiệp năm 2020, cụ thể trong các trường hợp sau:

TH1: Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty

Với điều kiện:

– Công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp;

– Và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên.

TH2: Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên

Cụ thể:

Thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình nếu thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên về vấn đề sau đây:

– Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên;

– Tổ chức lại công ty;

– Trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

(Theo quy địnhn tại Điều 51 Luật Doanh nghiệp năm 2020)

TH3: Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn 

Theo quy định của pháp luật thì thành viên phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không kể thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản. Trường hợp có thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết, Công ty phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ phần vốn góp theo quy định tại khoản 2 Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2020. Các thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết phải chịu trách nhiệm tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước ngày công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ và tỷ lệ phần vốn góp của thành viên.

2. Thành phần hồ sơ đăng ký giảm vốn điều lệ Công ty Công ty TNHH hai thành viên trở lên

– Thông báo thay đổi nội dung về đăng ký doanh nghiệp;

– Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc giảm vốn điều lệ;

– Quyết định của Hội đồng thành viên về việc giảm vốn điều lệ;

– Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục và bản sao công chứng CCCD hợp lệ;

– Báo cáo tài chính gần nhất (tùy từng trường hợp)

3. Trình tự thủ tục đăng ký giảm vốn điều lệ Công ty Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị 01 bộ hồ sơ nêu tại Mục 2 nêu trên

Bước 2: Doanh nghiệp tiến hành nộp online hồ sơ qua trang thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại trang web https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/ và kê khai thực hiện theo hướng dẫn

Bước 3: Thanh toán lệ phí Nhà nước theo quy định

Bước 4: Cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở sẽ xem xét và giải quyết hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 5: Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ đăng tải nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp trên hệ thống thông tin doanh nghiệp quốc gia và Doanh nghiệp sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận việc giảm vốn điều lệ nêu trên. Trường hợp từ chối giải quyết hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo hướng dẫn sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. 

4. Dịch vụ thực hiện giảm vốn điều lệ Công ty Công ty TNHH hai thành viên trở lên của Công ty Luật Vilaco

– Tận tâm, tận tình phục vụ khách hàng.

– Uy tín, hiệu quả.

– Chi phí hợp lý, không phát sinh các chi phí khác ngoài báo giá.

– Chế độ hậu mãi đối với doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động.

Trên đây là toàn bộ nội dung có liên quan đến vấn đề Thủ tục giảm vốn điều lệ Công ty TNHH hai thành viên trở lên năm 2024, nếu có thắc mắc hay cần tư vấn, sử dụng dịch vụ, Quý Công ty xin vui lòng liên hệ hotline để được hướng dẫn và giải đáp.