Tờ khai đăng ký bản quyền tác giả

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ

Kính gửi: Cục Bản quyền tác giả

  1. Người nộp tờ khai:

Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VILACO

Là tổ chức được ủy quyền

Sinh ngày     tháng        năm

Số Đăng ký kinh doanh: 0108756899 do Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội cấp ngày 28/5/2019

Địa chỉ: Tầng 2, số 136 Trần Vỹ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 0974451886 Email: luatsu1994@gmail.com

Nộp Tờ khai đăng ký quyền tác giả cho: Tác giả đồng thời là chủ sở hữu

  1. Tác phẩm đăng ký:

Tên tác phẩm: Logo LÊ THÙY – SIÊU THỊ Ô TÔ HẢI DƯƠNG

Loại hình: Mỹ thuật ứng dụng

Ngày hoàn thành tác phẩm: 22/08/2020

Công bố/chưa công bố: Chưa công bố

Ngày công bố: ./.

Hình thức công bố: ./.

Nơi công bố: ./.

Nội dung chính của tác phẩm: Tác phẩm được thể hiện bởi đường nét mềm mại xen lẫn chữ có nghĩa, màu sắc bao gồm vàng, nâu, đen xám, bố cục gồm có bên trái là hình phần đầu và phần mui chiếc xe ô tô 4 chỗ, bên phải là hai hàng chữ LÊ THÙY và SIÊU THỊ Ô TÔ HẢI DƯƠNG, sản phẩm gắn liền với chiếc xe ô tô 4 chỗ, những người đam mê xe ô tô, sản phẩm là kết quả của việc thiết kế đồ họa – nội dung tác phẩm do tác giả sáng tạo, không sao chép từ tác phẩm của người khác, không vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam

  1. Trường hợp tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh:

Tên tác phẩm gốc:…………………………………………………………………

Ngôn ngữ gốc (đối với tác phẩm dịch):………………………………………………

Tác giả của tác phẩm gốc:………………………………Quốc tịch:……………..

Chủ sở hữu tác phẩm gốc:…………………………………………………………

(Nếu tác phẩm gốc hết thời hạn bảo hộ, ghi “tác phẩm hết thời hạn bảo hộ” và nguồn thông tin:…………………………………………………………………………………..)

  1. Tác giả:

Họ và tên: LÊ THỊ THÙY  Quốc tịch: Việt Nam

Bút danh: Không

Sinh ngày: 01 tháng 07 năm 1990

Số Thẻ căn cước công dân: 030190002904

Ngày cấp:  25/12/2019 tại: Cục Cs Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ: Khu 4, phường Nhị Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Số điện thoại: 0839 834 834 Email: lethithuy.oto.hd@gmail.com

  1. Chủ sở hữu quyền tác giả:

Họ và tên: LÊ THỊ THÙY  Quốc tịch: Việt Nam

Bút danh: không

Sinh ngày: 01 tháng 07 năm 1990

Số Thẻ căn cước công dân: 030190002904

Ngày cấp:  25/12/2019 tại: Cục Cs Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ: Khu 4, phường Nhị Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Số điện thoại: 0839 834 834 Email: lethithuy.oto.hd@gmail.com

Cơ sở phát sinh sở hữu quyền: Tác giả tự sáng tạo

  1. Trường hợp cấp lại, đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả:

Số Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả đã cấp:………………………………

Cấp ngày………tháng..……năm………………………………………………….

Tên tác phẩm:……………………………………………………………………

Loại hình:…………………………………………………………………………

Tác giả:………………………………Quốc tịch…………………………………

Chủ sở hữu:………………………….Quốc tịch………………………………….

Số Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu (hoặc số đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập nếu là tổ chức): ……………………………………

Lý do cấp lại, đổi Giấy chứng nhận:……………………………………………

Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

                                                   Hà Nội, ngày       tháng      năm 2020.

Người nộp đơn

(họ và tên, ký, chức danh, đóng dấu nếu là tổ chức)