Điều kiện nhân sự Cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ

Hồ sơ, điều kiện nhân sự Cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ

Hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ là hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu và triển khai thực nghiệm, phát triển công nghệ, ứng dụng công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ, phát huy sáng kiến và hoạt động sáng tạo khác nhằm phát triển khoa học và công nghệ. Nó cũng bao gồm việc khám phá, phát hiện, tìm hiểu bản chất, quy luật của sự vật, hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy; sáng tạo giải pháp nhằm ứng dụng vào thực tiễn.

Khi thành lập các Cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ thì điều cần quan tâm nhất chính là yếu con người. Vậy Hồ sơ nhân sự Cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ cần những gì, bài viết này các Luật sư của Công ty luật Vilaco sẽ hướng dẫn bạn cách chuẩn bị Hồ sơ nhân sự Cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ một cách đầy đủ nhất.

1. Cơ sở pháp luật quy định về nhân sự trung tâm nghiên cứu khoa học và công nghệ

– Luật khoa học và công nghệ 2013, sửa đổi bổ sung năm 2018; 

– Nghị định 08/2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật khoa học và công nghệ;

– Thông tư 03/2014/TT-BKHCN hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ;

– Quyết định 97/2009/QĐ-TTG về việc ban hành danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức khoa học và công nghệ

2. Cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ bao gồm những loại hình nào

Các Cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ được thể hiện dưới các dạng như:

– Viện nghiên cứu khoa học và công nghệ,

– Viện hàn lâm về khoa học và công nghệ,

– Trung tâm nghiên cứu khoa học và công nghệ,

– Phòng thí nghiệm khoa học và công nghệ,

– Trạm quan trắc khoa học và công nghệ

– Hoặc bất kỳ tên gọi nào khác mà được điều chỉnh bởi các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên.

3.Hồ sơ người đứng đầu cơ sở khoa học và công nghệ

Điều kiện để người đứng đầu cơ sở khoa học và công nghệ giữ một trong các chức danh như Viện trưởng, Giám đốc trung tâm,…và phải có yêu cầu về trình độ như sau:

– Có bằng đại học trở lên, trường hợp thành lập Viện thì phải có bằng Tiến sỹ trở lên;

– Có năng lực chuyên môn phù hợp với nội dung hoạt động của cơ sở khoa học và công nghệ. Ví dụ thành lập Trung tâm nghiên cứu gen, tế bào thì phải có chuyên môn về Y học;

Ít nhất 01 năm kinh nghiệm quản lý.

4. Điều kiện Hồ sơ nhân viên cơ sở khoa học và công nghệ

– Đối với mỗi có sở nghiên cứu khoa học và công nghệ cần Có ít nhất 08 người có trình độ đại học trở lên. Trong đó, ít nhất 30% có trình độ chuyên môn phù hợp với lĩnh vực và ít nhất 40% làm việc chính thức;

– Nếu là viện phải có ít nhất 3 người có trình độ tiến sỹ phù hợp;

– Trường hợp phát triển ngành khoa học và công nghệ mới phải có ít nhất 01 người có trình độ đại học trở lên thuộc ngành đăng ký hoạt động chính thức.

– Trường hợp cán bộ, công chức viên chức tham gia tổ chức khoa học – công nghệ ngoài công lập thì phải tuân thủ quy định luật cán bộ, công chức, viên chức.

5. Một số điều kiện khác khi thành lập Cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ

– Điều kiện về tên cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ: Phù hợp thuần phong mỹ tục, không được trùng với các cơ sở khác; không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ….

– Điều kiện trụ sở chính: Có địa chỉ xác định, có số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử (nếu có);

– Có người đại diện theo pháp luật;

– Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp mục tiêu, phương hướng hoạt động;

– Lĩnh vực hoạt động thuộc một trong các lĩnh vực: Triển khai thực nghiệm, sản xuất thử nghiệm; Sản xuất, kinh doanh sản phẩm là kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ;Dịch vụ khoa học và công nghệ.

– Trường hợp tổ chức khoa học – công nghệ do cá nhân thành lập thì thực hiện theo các lĩnh vực được quy định tại Quyết định 97/2009/QĐ-TTG;

– Có quy định cơ cấu, tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn các chức danh trong bộ máy;

– Có vốn điều lệ gồm tiền mặt và các tài sản khác có giá trị tương đương;

– Có quy định cụ thể điều kiện, trình tự, thủ tục sáp nhập, chia, tách, giải thể (nếu có);

6. Hồ sơ đăng ký Cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ

Hồ sơ đăng ký thành lập và hoạt động của Cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ gồm các giấy tờ sau:

– Đơn đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ theo mẫu do Luật sư biên soạn;

– Quyết định thành lập Cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ;

– Điều lệ tổ chức hoạt động của Cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ;

– Danh sách nhân lực của Cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ;

– Hồ sơ cá nhân của nhân lực, người đứng đầu tổ chức khoa học công nghệ. (Cụ thể: Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân; các bằng cấp liên quan; Bản sao lý lịch khoa học; Bản sao quyết định bổ nhiệm;….)

– Bảng kê trang thiết bị cơ sở vật chất đáp ứng điều kiện hoạt động của Cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ;

– Các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu/sử dụng hợp pháp các trang thiết bị cơ sở vật chất;

– Hồ sơ chứng minh sử dụng địa điểm của tổ chức khoa học – công nghệ hợp pháp;

– Các giấy tờ pháp lý khác theo quy định tùy thuộc vào ngành, nghề, hình thức tổ chức, hoạt động,.. của tổ chức khoa học – công nghệ (Đăng ký kinh doanh; Đề án thành lập tổ chức khoa học – công nghệ công lập; Giấy chứng nhận đầu tư với tổ chức có vốn nước ngoài;…)

7. Dịch vụ thành lập cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ của Công ty luật TNHH Vilaco

Đến với Công ty luật TNHH Vilaco, Quý khách hàng sẽ được:

– Tư vấn miễn phí hồ sơ cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ;

– Tư vấn miễn phí quy trình, thủ tục thành lập cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ;

– Soạn thảo hồ sơ, chuẩn bị hồ sơ thành lập cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ;

– Theo dõi tiến trình xử lý, đại diện làm việc với cơ quan chức năng để cấp phép cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ

Công ty luật TNHH Vilaco luôn được khách hành đánh giá là NHIỆT TÌNH – CHUYÊN NGHIỆP – HIỆU QUẢ. Đây cũng chính là phương châm chính trong nội dung hoạt động hành nghề của chúng tôi.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Công ty luật TNHH Vilaco về điều kiện hồ sơ nhân sự của Cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ hotline để được Luật sư trực tiếp tư vấn.