Mua bán đất bằng hợp đồng viết tay có làm được sổ đỏ không

Chào luật sư. Năm 2005 tôi có mua một mảnh đất bằng giấy tờ viết tay với ông A, chưa làm thủ tục sang tên mảnh đất. Năm 2006 tôi đã xây ngôi nhà kiên cố trên mảnh đất đó. Năm 2010 ông A chết. Nay tôi muốn làm sổ đỏ mảnh đất trên có được không và cần chuẩn bị giấy tờ gì?

Giải đáp:

Theo khoản 10 Điều 3 Luật đất đai 2013 thì giao dịch “chuyển quyền sử dụng đất” được hiểu là: “Chuyển quyền sử dụng đất là việc chuyển giao quyền sử dụng đất từ người này sang người khác thông qua các hình thức chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất và góp vốn bằng quyền sử dụng đất.”

Theo đó, hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực (điểm a, khoản 3, Điều 167 Luật đất đai 2013). Tuy nhiên, theo thông tin mà bạn cung cấp, thì hợp đồng mua bán đất của bạn không có công chứng chứng thực mà chỉ lập giấy viết tay, có chữ kí của hai bên, như vậy là không thỏa mãn về mặt hình thức của hợp đồng theo quy định của pháp luật.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2, Điều 100 luật đất đai quy định: “Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan, nhưng đến trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật và đất đó không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất”.

Điều 82 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật đất đai năm 2013 quy định về thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định:

1. Trường hợp người đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 01 năm 2008 mà đất đó chưa được cấp Giấy chứng nhận và không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này thì người nhận chuyển quyền sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu theo quy định của Luật Đất đai và quy định tại Nghị định này mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất; cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được bắt buộc người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

2.Trường hợp người đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên nhận chuyển quyền sử dụng đất chỉ có Giấy chứng nhận của bên chuyển quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng, giấy tờ về chuyển quyền sử dụng đất theo quy định thì thực hiện theo quy định

Như vậy, bạn nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thông qua hợp đồng viết tay với ông A vào thời điểm trước năm 2008 nhưng không có công chứng, chứng thực. Ngoài ra bạn đã xây dựng một ngôi nhà và sử dụng ổn định từ năm 2007 đến nay, và mảnh đất này cũng không xảy ra tranh chấp với bên bán nên bạn đủ điều kiện được Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bạn cần chuẩn bị các giấy tờ để làm hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

b) Hợp đồng mua bán viết tay giữa bạn và bên bán;

c) Biên lai nộp lệ phí đất hằng năm;

d) Giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có).

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi đối với trường hợp của bạn, nếu có thắc mắc hoặc yêu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng gọi đến Hotline để được Luật sư trực tiếp tư vấn. Trân trọng!