Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu

Đăng ký logo, đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu độc quyền

Công ty Luật Vilaco tư vấn các thủ tục đăng ký logo, đăng kỹ nhãn hiệu, thương hiệu độc quyền và hỗ trợ các cá nhân, doanh nghiệp trong việc bảo vệ quyền đối với logo, thương hiệu độc quyền đã đăng ký

Thủ tục đăng ký logo, đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu độc quyền

Nhãn hiệu là những dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá dịch vụ cùng loại được sản xuất hoặc cung cấp bởi các doanh nghiệp khác nhau. Dấu hiệu dùng làm nhãn hiệu phải  những dấu hiệu có thể nhìn thấy được bao gồm từ, ngữ, cụm từ, logo, hình ảnh hoặc sự kết hợp các yếu tố này thể hiện dưới dạng đen trắng hoặc màu sắc. Trong phần sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu về thủ tục để đăng ký nhãn hiệu:

Tài liệu chuẩn bị đăng ký nhãn hiệu

– Tên và địa chỉ của Người nộp đơn

– Mẫu nhãn hiệu dự định đăng ký

– Danh mục sản phẩm, dịch vụ đăng ký nhãn hiệu

– Giấy ủy quyền (Luật Vilaco sẽ cung cấp mẫu).

Quy trình và thời hạn xem xét đơn đăng ký nhãn hiệu

Đơn đăng ký nhãn hiệu được thẩm định tại Cục Sở hữu Trí tuệ theo thủ tục sau:

– Thẩm định hình thức đăng ký nhãn hiệu:

Là việc đánh giá tính hợp lệ của đơn theo các yêu cầu về hình thức,về đối tượng loại trừ, về quyền nộp đơn… để từ đó đưa ra kết luận đơn hợp lệ hay không hợp lệ. Thời gian thẩm định hình thức là 1 tháng kể từ ngày nộp đơn

– Công bố đơn hợp lệ đăng ký nhãn hiệu:

Đơn đăng ký nhãn hiệu được chấp nhận là hợp lệ được công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày được chấp nhận là đơn hợp lệ. Nội dung công bố đơn đăng ký nhãn hiệu là các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ ghi trong thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa, dịch vụ kèm theo.

– Thẩm định nội dung đăng ký nhãn hiệu:

Đơn đăng ký nhãn hiệu đã được công nhận là hợp lệ được thẩm định nội dung để đánh giá khả năng cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ. Thời hạn thẩm định nội dung đơn nhãn hiệu là 9 tháng kể từ ngày công bố đơn.

– Cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày có quyết định cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, người nộp đơn cần tiến hành thủ tục nộp lệ phí cấp bằng và nhận Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực 10 năm và có thể gia hạn nhiều lần, mỗi lần 10 năm.

Liên hệ với Công ty Luật Vilaco để được tư vấn về đăng ký nhãn hiệu, logo, thương hiệu độc quyền và các vấn đề pháp lý khác