Chồng đang đi tù thì vợ có được thay mặt chồng bán đất chung của cả hai người không?

Liên hệ tư vấn pháp luật miễn phí: 097 518 9938

Hiện em đang có một mảnh đất đứng tên sở hữu chung 2 vợ chồng trên sổ đỏ. Nhưng hiện chồng em đang đi tù thì em có thể một mình đứng ra bán đất được không?

TRẢ LỜI:

Cơ sở pháp lý:

  • Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017.
  • Luật Công chứng 2014.
  • Luật Hôn nhân và gia đình 2014.

Thứ nhất, người phạm tội đang chấp hành án phạt tù tại trại giam thì bị tước những quyền gì?

Căn cứ theo quy định tại điều 44 BLHS 2015 sửa đổi bổ sung 2017 như sau:

Điều 44. Tước một số quyền công dân

1. Công dân Việt Nam bị kết án phạt tù về tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội phạm khác trong những trường hợp do Bộ luật này quy định, thì bị tước một hoặc một số quyền công dân sau đây:

a) Quyền ứng cử đại biểu cơ quan quyền lực Nhà nước;

b) Quyền làm việc trong các cơ quan nhà nước và quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân.

Như vậy, theo quy định trên thì người bị kết án và đang chấp hành án phạt tù sẽ không bị tước quyền thực hiện các giao dịch liên quan đến chuyển nhượng bất động sản,..

Do đó, với trường hợp của bạn thì vì mảnh đất là tài sản chung của hai vợ chồng cho nên bạn không thể tự mình thực hiện giao dịch sang nhượng quyền sử dụng đất.

Thứ hai, chồng đang chấp hành hình phạt tù giam thì vợ cần làm gì để bán nhà?

Căn cứ theo quy định tại điều 24 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 như sau:

Điều 24. Căn cứ xác lập đại diện giữa vợ và chồng

  1. Vợ, chồng có thể ủy quyền cho nhau xác lập, thực hiện và chấm dứt giao dịch mà theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan phải có sự đồng ý của cả hai vợ chồng.”

Như vậy, đối với trường hợp của bạn nếu bạn muốn tự mình thực hiện hợp đồng bán nhà thì bạn cần được sự đồng ý của chồng bạn thông qua việc chồng bạn thực hiện giao dịch Uỷ quyền cho cá nhân bạn xác lập, thực hiện và chấm dứt giao dịch bán nhà theo quy định PL Hôn nhân và gia đình.

Và việc ủy quyền của chồng bạn phải được lập thành văn bản và hợp đồng ủy quyền này phải được thực hiện thêm thủ tục công chứng, căn cứ theo quy định tại điều 53 Luật Công chứng 2014 như sau:

Điều 53. Phạm vi áp dụng

Thủ tục công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản, hợp đồng ủy quyền, di chúc, văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản, văn bản từ chối nhận di sản được thực hiện theo quy định của Mục này và các quy định của Mục 1 Chương này mà không trái với quy định của Mục này.”

Và căn cứ theo quy định tại điều 44 như sau:

Điều 44. Địa điểm công chứng

  1. Việc công chứng có thể được thực hiện ngoài trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng trong trường hợp người yêu cầu công chứng là người già yếu, không thể đi lại được, người đang bị tạm giữ, tạm giam, đang thi hành án phạt tù hoặc có lý do chính đáng khác không thể đến trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng.”

Như vậy, do hoàn cảnh chồng bạn đang chấp hành hình phạt tù giam nên không thể đến văn phòng công chứng cho nên bạn và công chứng viên tại tổ chức hành nghề công chứng phải đến trại giam để thực hiện việc công chứng hợp đồng ủy quyền này.

Tóm lại, hai vợ chồng bạn thỏa thuận với nhau về việc chồng bạn ủy quyền cho bạn xác lập, thực hiện hợp đồng bán nhà thì bạn có thể tự mình thực hiện giao dịch đó và nhất thiết hợp đồng ủy quyền phải được lập thành văn bản và thông qua thủ tục công chứng mới có giá trị pháp lý.  Bạn không thể một mình ký thay cả phần của chồng bạn ngay cả khi chồng bạn đang chấp hành bàn án hình phạt tù.