Bị hàng xóm lấn đất thì phải làm thế nào?

Nhà em bị nhà hàng xóm lấn đất. Nhà em nhiều lần khiếu nại ra UBND xã nhưng nhà hàng xóm là họ hàng với chủ tịch xã nên không ai giải quyết. Vậy bây giờ nhà em phải làm sao?

  • Căn cứ pháp lý:

Luật Đất đai 2013

  • Giải đáp:

Lấn chiếm đất đai là một trong những hành vi bị nghiêm cấm theo Điều 12, Luật Đất đai 2013.

Theo thông tin bạn cung cấp bạn đã nhiều lần gửi khiếu nại yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai ra UBND xã nhưng không được giải quyết; do đó, bạn có quyền gửi yêu cầu khởi kiện đến Tòa án nhân dân quận/huyện để yêu cầu được giải quyết khi có đầy đủ các tài liệu, giấy tờ, chứng cứ ghi nhận về quyền sử dụng đất của gia đình bạn để làm căn cứ xác minh gia đình hàng xóm có hành vi lấn chiếm và yêu cầu họ chấm dứt hành vi lấn chiếm trả lại phần diện tích đất này cho gia đình bạn

Cụ thể, Điều 203, Luật Đất đai 2013 Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai quy định:

“Tranh chấp đất đai đã được hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã mà không thành thì được giải quyết như sau:

  1. Tranh chấp đất đai mà đương sự có Giấy chứng nhận hoặc có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này và tranh chấp về tài sản gắn liền với đất thì do Tòa án nhân dân giải quyết;
  2. Tranh chấp đất đai mà đương sự không có Giấy chứng nhận hoặc không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này thì đương sự chỉ được lựa chọn một trong hai hình thức giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định sau đây:
  3. a) Nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền theo quy định tại khoản 3 Điều này;
  4. b) Khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự;

…”

Các loại giấy tờ được quy định tại Điều 100 như sau:

“Điều 100. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:

a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;

d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

đ) Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;

e) Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;

g) Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ.

…”

Như vậy, với trường hợp UBND xã không giải quyết vụ việc tranh chấp đất đai trên, thì chị sẽ gửi đơn tới Toà án để giải quyết nếu gia đình có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.