Có được phép chấm dứt hợp đồng với giáo viên nghỉ thai sản không?

Chào công ty Luật, tôi có câu hỏi mong được giải đáp: Tôi hiện nay đang là giáo viên biên chế dạy học tại 1 trường THCS. Hiện nay em sắp nghỉ sinh và nhà trường dự kiến sẽ tuyển giáo viên khác thay thế trong thời gian em nghỉ sinh. Vậy nhà trường Có được phép chấm dứt hợp đồng với giáo viên nghỉ thai sản không? Và em muốn làm việc cũ sau khi sinh xong có được không? Nhà trường có được chuyển em đi nơi khác không ạ? Em xin cảm ơn.

Trả lời:

Thứ nhất, Điều 7 Luật viên chức 2010 quy định về vị trí việc làm của viên chức như sau:

Vị trí việc làm là công việc hoặc nhiệm vụ gắn với chức danh nghề nghiệp hoặc chức vụ quản lý tương ứng, là căn cứ xác định số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Chính phủ quy định nguyên tắc, phương pháp xác định vị trí việc làm, thẩm quyền, trình tự, thủ tục quyết định số lượng vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.”.

Căn cứ quy định nêu trên thì vị trí việc làm của viên chức là công việc hoặc nhiệm vụ gắn với chức danh nghề nghiệp hoặc chức vụ quản lý tương ứng. Việc phân công nhiệm vụ của viên chức do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc người đứng đầu đơn vị sử dụng viên chức thực hiện trên cơ sở bảo đảm các điều kiện cần thiết để viên chức thực hiện nhiệm vụ và các chế độ, chính sách với viên chức, đồng thời phải bảo đảm phù hợp với chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý được bổ nhiệm và yêu cầu của vị trí việc làm.

Thứ hai, Khoản 1 Điều 26 Luật viên chức 2010 quy định về nội dung và hình thức của hợp đồng làm việc của viên chức với đơn vị như sau:

“Điều 26. Nội dung và hình thức của hợp đồng làm việc

Hợp đồng làm việc có những nội dung chủ yếu sau:

a) Tên, địa chỉ của đơn vị sự nghiệp công lập và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập;

b) Họ tên, địa chỉ, ngày, tháng, năm sinh của người được tuyển dụng.

Trường hợp người được tuyển dụng là người dưới 18 tuổi thì phải có họ tên, địa chỉ, ngày, tháng, năm sinh của người đại diện theo pháp luật của người được tuyển dụng;

c) Công việc hoặc nhiệm vụ, vị trí việc làm và địa điểm làm việc;

d) Quyền và nghĩa vụ của các bên;

đ) Loại hợp đồng, thời hạn và điều kiện chấm dứt của hợp đồng làm việc;

e) Tiền lương, tiền thưởng và chế độ đãi ngộ khác (nếu có);

g) Thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi;

h) Chế độ tập sự (nếu có);

i) Điều kiện làm việc và các vấn đề liên quan đến bảo hộ lao động;

k) Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;

l) Hiệu lực của hợp đồng làm việc;

m) Các cam kết khác gắn với tính chất, đặc điểm của ngành, lĩnh vực và điều kiện đặc thù của đơn vị sự nghiệp công lập nhưng không trái với quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan ”.

Đối chiếu các quy định trên, trong hợp đồng làm việc giữa nhà trường và bạn phải nêu rõ công việc hoặc nhiệm vụ, vị trí việc làm và địa điểm làm việc của bạn, hai bên có trách nhiệm thực hiện đúng các nội dung đã quy định trong hợp đồng làm việc. Hợp đồng này chính là cơ sở pháp lý quan trọng nhất ghi nhận quyền và nghĩa vụ giữa các bên.

Thứ ba, Tại Điều 29 Luật viên chức 2010 quy định về các trường hợp được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc như sau:

“Điều 29. Đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc

1.Đơn vị sự nghiệp công lập được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức trong các trường hợp sau:

a) Viên chức có 02 năm liên tiếp bị phân loại đánh giá ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ;

b) Viên chức bị buộc thôi việc theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 57 của Luật này;

c) Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn bị ốm đau đã điều trị 12 tháng liên tục, viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn bị ốm đau đã điều trị 06 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục. Khi sức khỏe của viên chức bình phục thì được xem xét để ký kết tiếp hợp đồng làm việc;

d) Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của Chính phủ làm cho đơn vị sự nghiệp công lập buộc phải thu hẹp quy mô, khiến vị trí việc làm mà viên chức đang đảm nhận không còn;

đ) Khi đơn vị sự nghiệp công lập chấm dứt hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

2.Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phải báo cho viên chức biết trước ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng làm việc không xác định thời hạn hoặc ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng làm việc xác định thời hạn. Đối với viên chức do cơ quan quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện tuyển dụng, việc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định sau khi có sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan quản lý đơn vị sự nghiệp công lập.

3.Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập không được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức trong các trường hợp sau:

a) Viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn, đang điều trị bệnh nghề nghiệp theo quyết định của cơ sở chữa bệnh, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;

b) Viên chức đang nghỉ hàng năm, nghỉ về việc riêng và những trường hợp nghỉ khác được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập cho phép;

c) Viên chức nữ đang trong thời gian có thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 36 tháng tuổi, trừ trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập chấm dứt hoạt động”.

Như vậy, nếu bạn không thuộc các trường hợp trên mà nhà trường tuyển người khác thay thế bạn, có nghĩa nhà trường đang đơn phương chấm dứt hợp đồng và vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng. Bạn hoàn toàn có quyền khiếu nại, khởi kiện đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Thứ tư, Cơ quan giải quyết tranh chấp Điều 30 Luật viên chức 2010 quy định:

“Điều 30. Giải quyết tranh chấp về hợp đồng làm việc

Tranh chấp liên quan đến việc ký kết, thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc được giải quyết theo quy định của pháp luật về lao động”.

Như vậy nếu quyền của bạn bị xâm phạm,  bạn có thể làm đơn khiếu nại gửi đến Phòng lao động thương binh và xã hội hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân quận (huyện) nơi cơ quan có trụ sở yêu cầu giải quyết.

Trên đây là ý kiến tư vấn của công ty chúng tôi, nếu có thắc mắc vui lòng gọi đến hotline để được tư vấn cụ thể hơn.