Con gái có được hưởng thừa kế không?

Câu hỏi: Xin chào luật sư. Em là con duy nhất trong nhà. Em đã đi lấy chồng. Hiện giờ bố mẹ em có một ngôi nhà muốn sang tên cho em do sợ sau bố mẹ em chết các cháu chiếm mất vì họ bảo con gái đã đi lấy chồng thì không được quyền hưởng. Vậy cho em hỏi con gái có được hưởng thừa kế không? Bây giờ bố mẹ em sang tên cho em thì là tài sản riêng hay tài sản chung vợ chồng?

Trả lời:

Thứ nhất, về những người có quyền được hưởng thừa kế

  • Nếu bố mẹ bạn mất và có để lại di chúc với nội dung bạn được thừa kế ngôi nhà đó thì thực hiện theo di chúc và đương nhiên bạn sẽ được hưởng thừa kế di sản bố mẹ bạn để lại là ngôi nhà.
  • Nếu bố mẹ bạn mất mà không để lại di chúc thì di sản để lại được chia theo pháp luật.

Điều 651 BLDS 2015 quy định những người thừa kế theo pháp theo thứ tự sau:

– Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

– Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

– Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

Theo đó, bạn là con gái thuộc hàng thừa kế thứ nhất, các cháu của bố mẹ bạn (anh, chị, em họ của bạn) chỉ là những người thuộc hàng thừa kế thứ ba. Cho nên, bạn sẽ được hưởng thừa kế di sản là ngôi nhà đó. Các cháu chỉ được hưởng thừa kế khi mà không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản. Việc bạn là con gái không ảnh hưởng đến việc được chia tài sản thừa kế.

Thứ hai, về việc sang tên ngôi nhà

Lúc này, ngôi nhà được coi là tài sản được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân. Theo quy định tại Điều 43 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 thì tài sản này là tài sản riêng của vợ, chồng. Do đó, kể cả khi bạn đã lấy chồng nhưng nếu bố mẹ tặng cho riêng bạn thì đó vẫn là tài sản riêng của bạn.