Điều kiện nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

Chào Luật sư, tôi có câu hỏi này mong luật sư giải đáp: vợ chồng em trai tôi là người Việt Nam nhưng hiện nay đã có quốc tịch Hàn Quốc. Vợ chồng nó sinh được 1 cháu trai năm nay 7 tuổi. Tháng 01 năm 2021 hai vợ chồng nó chẳng may bị tai nạn và chết tại Hàn quốc. Cháu tôi đang được 1 người quen trông nom, nay tôi muốn nhận cháu về làm con nuôi để tiện chăm sóc. Vậy tôi phải làm những thủ tục gì mong luật sư tư vấn cho tôi.

Theo dữ liệu bạn cung cấp, trường hợp này được coi là nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài. Căn cứ quy định pháp luật hiện hành chúng tôi xin được tư vấn cho Quý khách hàng như sau:

1.Điều kiện nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

Luật con nuôi 2010 quy định rõ về điều kiện nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài, theo đó trong trường hợp này bạn phải đủ điều kiện đối với người nhận con nuôi theo khoản 2 điều 29 và điều 14 cụ thể như sau:

“Điều 29. Điều kiện đối với người nhận con nuôi

Công dân Việt Nam nhận người nước ngoài làm con nuôi phải có đủ các điều kiện theo quy định tại điều 14 của Luật này và pháp luật của nước nơi người được nhận làm con nuôi thường trú.

Điều 14. Điều kiện đối với người nhận con nuôi

1. Người nhận con nuôi phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

b) Hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên;

c) Có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi;

d) Có tư cách đạo đức tốt.

2. Những người sau đây không được nhận con nuôi:

a) Đang bị hạn chế một số quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên;

b) Đang chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh;

c) Đang chấp hành hình phạt tù;

d) Chưa được xóa án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của người khác; ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình; dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người chưa thanh niên vi phạm pháp luật; mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em.

3. Trường hợp cha dượng nhận con riêng của vợ, mẹ kế nhận con riêng của chồng làm con nuôi hoặc cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi thì không áp dụng quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 điều này.

2.Thủ tục nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

Để nhận nuôi cháu trai của bạn thì bạn thực hiện theo các bước sau đây để nhận nuôi. Đầu tiên, làm hồ sơ của người nhận con nuôi và gửi lên Bộ Tư pháp. Hồ sơ quy định theo điều 17 Luật Con nuôi 2010:

“Điều 17. Hồ sơ của người nhận con nuôi

1. Đơn xin nhận con nuôi;

2. Bản sao Hộ chiếu, Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có giá trị thay thế;

3. Phiếu lý lịch tư pháp;

4. Văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân;

5. Giấy khám sức khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp; văn bản xác nhận hoàn cảnh gia đình, tình trạng chỗ ở, điều kiện kinh tế do Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người nhận con nuôi thường trú cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 14 của Luật này.”

Sau đó Bộ Tư pháp xem xét cấp giấy xác nhận người nhận con nuôi có đủ điều kiện nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật Việt Nam trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần thiết, Bộ Tư pháp yêu cầu Sở Tư pháp nơi bạn thường trú xác minh thì thời hạn có thể kéo dài, nhưng không quá 60 ngày.

Thứ ba, sau khi đã nhận được giấy xác nhận bạn đủ điều kiện nuôi con nuôi, bạn sẽ có trách nhiệm làm thủ tục ghi chú việc nuôi con nuôi tại Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó thường trú. Ngoài các hồ sơ giấy tờ chuẩn bị từ phía Việt Nam, bạn còn cần phải liên hệ với cơ quan có khả năng hỗ trợ từ phía Hàn Quốc để có thể đáp ứng các điều kiện, thủ tục cần thiết theo pháp luật của nước xin con nuôi.