Gửi tiền nhờ người khác đứng tên mua đất. Rủi ro tiềm ẩn?

Em đi làm ở Đài loan tích cóp được một số tiền gửi về nhờ chị (cùng mẹ nhưng khác cha) mua hộ một mảnh đất và đứng tên chị ý. Giờ em về nước thì chị này lật lọng nói đấy là đất của chị ý thì em phải làm thế nào ạ? Những lần chuyển tiền về đều có giấy tờ của bên dịch vụ chuyển tiền và em cũng có một số tin nhắn qua lại với chị đó thì liệu có đòi lại được đất không ạ?

Trả lời:

Điều 168 Luật đất đai 2013 quy định thời điểm được thực hiện các quyền của người sử dụng đất, trong đó Khoản 1 Điều này quy định: Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất khi có Giấy chứng nhận…”.

Theo quy định này, thì quyền sử dụng đất chỉ được xác lập khi có được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bạn đi làm ở Đài loan tích tiền gửi về nhờ một người chị mua hộ một mảnh đất và đứng tên chị ý. Bây giờ chị này cho rằng mảnh đất là của chị, nếu như bạn muốn đòi lại mảnh đất này, thì bạn phải đưa ra được những bằng chứng chứng minh về việc bạn có thỏa thuận về việc bạn gửi tiền và nhờ chị đứng ra mua đất. Giấy tờ của bên dịch vụ chuyển tiền và tin nhắn qua lại giữa bạn và chị này cũng có thể là bằng chứng chứng minh.

Áp dụng Án lệ số 02/2016/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 06 tháng 4 năm 2016 và được công bố theo Quyết định số 220/QĐ-CA ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao (tham khảo thêm Án lệ 02), vụ việc này của bạn sẽ được giải quyết như sau:

Bạn đi làm ở Đài Loan, gửi tiền về nước để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhờ người ở trong nước là chị cùng mẹ khác cha đứng tên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hộ mình. Khi bạn làm đơn khởi kiện ra Tòa án để đòi lại mảnh đất thì Tòa án sẽ phải xem xét và tính công sức bảo quản, giữ gìn, tôn tạo làm tăng giá trị quyền sử dụng đất cho người đứng tên hộ.  Như vậy, có thể khi bạn khởi kiện ra Tòa, Tòa án sẽ xem xét đến công sức bảo quản, giữ gìn, tôn tạo mảnh đất của người chị để xác định giá trị, quyền lợi mà người chị được nhận vì đã có công sức đối với mảnh đất.