Sáng chế là gì? Thủ tục đăng ký độc quyền sáng chế

Sáng chế theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.

Giải pháp kỹ thuật được hiểu là tập hợp cần và đủ các thông tin về cách thức kỹ thuật, các phương tiện kỹ thuật nhằm giải quyết một nhiệm vụ (một vấn đề) cụ thể. Giải pháp kỹ thuật được thể hiện thông qua hai dạng là sản phẩm hoặc quy trình:

Sản phẩm: Sản phẩm trong sáng chế được hiểu là các dạng vật thể (công cụ, máy móc,…) hoặc các dạng chất (đơn chất, hợp chất,…) được con người tạo ra và có các đặc điểm riêng về kết cấu, chức năng, trạng thái phần tử xác định,…. và có vai trò nhất định trong đáp ứng nhu cầu con người.

Quy trình được hiểu là tập hợp thông tin để tiến hành một quá trình, công việc cụ thể nhằm đạt được mục đích nhất định. Các thông tin này được thể hiện bằng trình tự, biện pháp thực hiện, các đối tượng tham gia,…

1.Điều kiện để được bảo hộ sáng chế

Để được cấp Bằng độc quyền sáng chế thì sản phẩm/quy trình phải đáp ứng được: Tính mới, tính sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp.

Để được cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích thì sản phẩm/quy trình phải đáp ứng được: Tính mới và khả năng áp dụng công nghiệp.

Tính mới theo quy định của pháp luật được hiểu là sản phẩm/quy trình chưa được tiết lộ công khai thông qua các hình thức khác nhau ở trong hoặc ngoài nước trước ngày nộp đơn sáng chế hoặc trước ngày ưu tiên trong trường hợp đăng ký hưởng quyền ưu tiên.

Tính sáng tạo được hiểu là nếu căn cứ vào các giải pháp kỹ thuật của sản phẩm/quy trình đã được bộc lộ công khai dưới bất ký hình thức nào ở trong và ngoài nước thì người có hiểu biết trung bình trong lĩnh vực đó cũng không thể tạo ra dễ dàng

Khả năng áp dụng công nghiệp được hiểu là sản phẩm/quy trình có thể được tạo ra hàng loạt và cho ra kết quả ổn định so với kết quả tạo được ban đầu

2.Hồ sơ đăng ký sáng chế

Theo quy định Luật sở hữu trí tuệ, hồ sơ đăng ký sáng chế phải có các tài liệu, giấy tờ sau:

Tờ khai đăng ký sáng chế(mẫu số 01-SC Phụ lục A của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN);

Bản mô tả (đáp ứng quy định Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN)

Bản tóm tắt sáng chế/giải pháp hữu ích (không quá 150 từ)

Hình vẽ, sơ đồ (nếu có)

Chứng từ nộp phí, lệ phí

Các giấy tờ khác trong trường hợp đăng ký hưởng quyền ưu tiên, đăng ký thừa hưởng, ủy quyền đại diện sở hữu công nghiệp,…

3.Trình tự, thủ tục và thời gian đăng ký bảo hộ sáng chế

Kể từ ngày được Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận, đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích được xem xét theo trình tự sau:

Thẩm định hình thức trong 01 tháng: Là việc kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, chính xác,….của hồ sơ đăng ký sáng chế

Công bố đơn: Là đăng công báo sở hữu công nghiệp và các hình thức công bố khác về hồ sơ đăng ký sáng chế. Thời gian công bố có thể trong các trường hợp sau:

Công bố trong tháng thứ 19 từ ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn; nếu đơn không có ngày ưu tiên thì công bố trong thời hạn 02 tháng từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ

Công bố trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ đối với đơn đăng ký quốc tế khi vào giai đoạn quốc gia.

Công bố trong thời hạn 02 tháng từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ hoặc ngày nhận được yêu cầu công bố trong trường hợp có đơn yêu cầu công bố sớm.

Thẩm định nội dung: Thẩm định nội dung không quá 18 tháng kể từ ngày công bố đơn hoặc ngày nhận được yêu cầu thẩm định nội dung, tùy thuộc vào ngày nào muộn hơn. Thẩm định nội dung đơn là việc kiểm tra sáng chế có đáp ứng các yêu cầu của pháp luật (tính mới, tính sáng tạo, khả năng áp dụng công nghiệp) để được cấp văn bằng bảo hộ.

4.Dịch vụ đăng ký bảo hộ sáng chế

Hiện nay, công ty luật Vilaco là đơn vị luật hàng đầu tại Hà Nội cung cấp dịch vụ đăng ký sáng chế. Chúng tôi tự hào đã giúp hàng trăm đơn vị đăng ký sáng chế để bảo vệ sản phẩm của mình trên thị trường. Chúng tôi cam kết luôn làm hài lòng tất cả các khách hàng khó tính nhất. Nếu có thắc mắc hoặc yêu cầu sử dụng dịch vụ, vui lòng gọi số 0969324395 để được luật sư tư vấn trực tiếp.