Thành lập Viện và Trung tâm khoa học và công nghệ

Chào Luật sư công ty Vilaco, Tôi muốn thuê dịch vụ thành lập và đăng ký hoạt động của Viện và Trung tâm khoa học và công nghệ theo luật Khoa học công nghệ năm 2013 cụ thể là thành lập Viện Đá Quý Kim Hoàn trực thuộc Hội Đá Quý Kim Hoàn Việt Nam. Đề nghị Quý công ty tư vấn quy định của pháp luật và báo giá dịch vụ. Trân trọng!

Trả lời:

Kính gửi Quý khách hàng, Theo yêu cầu tư vấn về Thành lập và đăng ký hoạt động cho tổ chức khoa học và công nghệ, Luật sư Lê Văn Trưởng – Giám đốc Công ty xin được tư vấn như sau:

1. Căn cứ pháp luật về Thành lập tổ chức khoa học và công nghệ

– Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013.

– Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ.

– Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ.

– Thông tư số 298/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ.

2. Một số biểu mẫu sử dụng để Thành lập Viện và Trung tâm khoa học và công nghệ

– Đơn đăng ký Viện và Trung tâm khoa học và công nghệ (mẫu số 5, Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN);

– Bảng danh sách nhân lực (mẫu số 8, Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN);

– Đơn đề nghị được làm việc chính thức (mẫu số 9, Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN);

– Đơn đề nghị được làm việc kiêm nhiệm (mẫu số 10, Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN);

– Lý lịch khoa học (của người đứng đầu) (mẫu số 11, Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN);

– Bảng kê khai cơ sở vật chất – kỹ thuật (mẫu số 12, Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN).

3. Yêu cầu về nhân lực khi Thành lập Viện và Trung tâm khoa học và công nghệ

Đối với nhân lực Viện và Trung tâm khoa học và công nghệ áp dụng cho mô hình Viện:

– Mỗi Viện hoặc Trung tâm khoa học và công nghệ phải có ít nhất tám người có trình độ đại học trở lên (tối thiểu 03 người là Tiến sỹ) bao gồm làm việc chính thức và kiêm nhiệm, trong đó có ít nhất 30% có trình độ chuyên môn phù hợp với lĩnh vực chủ yếu xin đăng ký hoạt động và ít nhất 40% làm việc chính thức.

– Người đứng đầu Viện hoặc Trung tâm khoa học và công nghệ công lập phải có trình độ Tiến sỹ trở lên, có năng lực chuyên môn phù hợp và có ít nhất 01 năm kinh nghiệm tham gia quản lý.

– Người đứng đầu Viện hoặc Trung tâm khoa học và công nghệ ngoài công lập và có vốn nước ngoài phải có trình độ Tiến sỹ trở lên, có kinh nghiệm quản lý, năng lực chuyên môn phù hợp và phải làm việc theo chế độ chính thức.

– Tổ chức khoa học và công nghệ được tổ chức dưới hình thức viện phải có ít nhất một người có trình độ tiến sĩ phù hợp với lĩnh vực chủ yếu xin đăng ký hoạt động và làm việc theo chế độ chính thức.

– Cán bộ, công chức, viên chức khi tham gia hoạt động trong các Viện hoặc Trung tâm khoa học và công nghệ ngoài công lập và có vốn nước ngoài phải tuân thủ quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

4. Cơ quan cấp phép Thành lập Viện hoặc Trung tâm khoa học và công nghệ

Các cơ quan cấp phép Thành lập Viện hoặc Trung tâm khoa học và công nghệ bao gồm Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ.

Trường hợp anh thành lập Viện Đá Quý Kim Hoàn trực thuộc Hội Đá Quý Kim Hoàn Việt Nam thì cơ quan cấp phép sẽ là Bộ Khoa học và Công nghệ.

5. Nội dung hoạt động của Viện hoặc Trung tâm khoa học và công nghệ

Viện hoặc Trung tâm khoa học và công nghệ có một số hoạt động cơ bản như:

– Nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực trang sức, kim cương vàng, bạc và đá quý, nghiên cứu phương pháp xác định chất lượng phân biệt các loại khoáng vật.

– Dịch vụ KH&CN: Tư vấn, chuyển giao công nghệ, tham gia đào tạo, tổ chức hội thảo, triển lãm, đấu giá, thông tin khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế. Nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ  trong lĩnh vực trang sức, kim cương, vàng, bạc và đá quý.

– Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện nhiệm vụ của Viện.

6. Thời gian thực hiện và lệ phí thành lập Viện hoặc Trung tâm khoa học và công nghệ

Thời gian: 15 ngày làm việc

Lệ phí: theo quy định là 3.000.000 đồng

7. Viện và Trung tâm khoa học và công nghệ có được khắc con dấu không?

Sau khi được cấp phép tổ chức khoa học và công nghệ có thể liên hệ với Công an tỉnh để thực hiện khắc con dấu và cấp giấy chứng nhận mẫu dấu theo quy định của Bộ Công an.

Đồng thời, tổ chức khoa học và công nghệ phải liên hệ với Cục thuế để đăng ký cấp Mã số thuế cho tổ chức khoa học và công nghệ của mình.

Trên đây là toàn bộ ý kiến tư vấn của Luật sư công ty chúng tôi, nếu có thêm thắc mắc vui lòng gọi đến hotline trên màn hình để được tư vấn trực tiếp. Trân trọng!