Thuận tình ly hôn nhưng chưa thống nhất được quyền nuôi con thì có thể yêu cầu Tòa giải quyết không?

Luật sư cho em hỏi vợ chồng em đã thống nhất ly hôn (hai vợ chồng thuận tình ly hôn). Tuy nhiên, vấn đề nuôi con thì chúng em chưa thỏa thuận được thì có làm thủ tục thuận tình ly hôn tại tòa được không? Vấn đề quyền nuôi con em phải làm thế nào?

  • Căn cứ pháp lý:

Luật Hôn nhân và Gia đình 2014

  • Giải đáp:

Căn cứ tại Điều 55, Luật HNGĐ 2014, Thuận tình ly hôn quy định:

“Trong trường hợp vợ chồng cùng yêu cầu ly hôn, nếu xét thấy hai bên thật sự tự nguyện ly hôn và đã thỏa thuận về việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con trên cơ sở bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án công nhận thuận tình ly hôn; nếu không thỏa thuận được hoặc có thỏa thuận nhưng không bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án giải quyết việc ly hôn”.

Theo đó, trong trường hợp này, mặc dù cả hai vợ chồng đều thống nhất ly hôn nhưng chưa thỏa thuận được vấn đề nuôi con thì Tòa án vẫn thụ lý đơn ly hôn của vợ chồng bạn và ra quyết định đối với người có quyền nuôi con theo quy định Điều 81, luật HNGĐ 2014 như sau:

Điều 81. Việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn

  1. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.
  2. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con”.

Như vậy, theo quy định trên, bạn là người trực tiếp nuôi con trong trường hợp:

+ Con bạn dưới 36 tháng tuổi và bạn có đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

+ Con bạn đã đủ 7 tuổi và có nguyện vọng ở cùng mẹ. Ngược lại, nếu con bạn muốn ở với bố thì bạn có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con. Mức cấp dưỡng do vợ , chồng bạn thỏa thuận, căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng. Nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.