Cha mẹ có thể từ con được hay không?

Cho hỏi có thủ tục từ con không? Nếu có thì phải làm như thế nào?

TRẢ LỜI:

Cơ sở pháp lý:

  • Luật Hôn nhân và gia đình 2014.

Căn cứ theo quy định tại điều 69 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 như sau:
Điều 69. Nghĩa vụ và quyền của cha mẹ

  1. Thương yêu con, tôn trọng ý kiến của con; chăm lo việc học tập, giáo dục để con phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ, đạo đức, trở thành người con hiếu thảo của gia đình, công dân có ích cho xã hội.”

Và quy định tại điều 71 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 như sau:

Điều 71. Nghĩa vụ và quyền chăm sóc, nuôi dưỡng

  1. Cha, mẹ có nghĩa vụ và quyền ngang nhau, cùng nhau chăm sóc, nuôi dưỡng con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.”

Từ những quy định có thể hiểu pháp luật chưa có quy định về việc từ con đẻ bởi lẽ cha, mẹ – con là mối quan hệ huyết thống nuôi dưỡng gắn chặt tình cảm gia đình cho nên trên ý chí tự nguyện mà các gia đình sẽ chọn lựa cách cư xử khác nhau.

Như vậy, theo quy định trên cụ thể là trong Luật hôn nhân và gia đình 2014 thì cha mẹ có quyền và nghĩa vụ phải yêu thương con, chăm lo việc học tập và giáo dục con, tôn trọng con, chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ con. Vì tôn trọng quyền và nghĩa vụ này của cha mẹ đối với con nên pháp luật không cho phép và không quy định về vấn đề cha mẹ đẻ từ con của mình.