Cho mượn sổ đỏ không đòi được phải làm thế nào?

Trường hợp bố tôi có cho một người bạn mượn sổ đỏ để vay tiền ngân hàng. Tuy nhiên, khi cần ký các giấy tờ cần thiết thì gia đình tôi không đồng ý nên không thể vay được tiền. Bây giờ nhà tôi qua đòi lại sổ đỏ thì người đó lại chối bảo không cầm. Vậy nhà tôi có thể kiện người bạn mượn sổ của bố tôi tội chiếm giữ tài sản bất hợp pháp được không?

Trả lời:

  • Căn cứ pháp lý:
  • Bộ luật dân sự 2015
  • Luật Đất đai năm 2013
  • Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam 2010
  • Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013
  • Giải đáp:

Điều 105 BLDS 2015 quy định: “1.Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản”. Trong đó, giấy tờ có giá là bằng chứng xác nhận nghĩa vụ trả nợ giữa tổ chức phát hành giấy tờ có giá với người sở hữu giấy tờ có giá trong một thời gian nhất định, điều kiện trả lãi và các điều kiện khác. Quyền tài sản là quyền trị giá được bằng tiền, bao gồm quyền tài sản đối với đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng đất và các quyền tài sản khác.

Như vậy, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi tắt là sổ đỏ) không phải là tài sản. Sổ đỏ chỉ là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.

Do đó, hành vi giữ sổ đỏ của người khác không đủ yếu tố để cấu thành tội phạm Tội chiếm giữ trái phép tài sản theo quy định của BLHS. Cho nên, mặc dù bên kia giữ sổ của gia đinh bạn nhưng bạn cũng không thể khởi kiện ra Toà án để đòi lại sổ cũng như tố cáo về hành vi chiếm giữ tài sản trái phép được.

Trong trường hợp này, gia đình bạn có thể yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khác do bị mất theo quy định tại Điều 77 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

Cụ thể, gia đình bạn phải thông báo việc mất sổ đỏ với UBND cấp xã nơi có đất để UBND cấp xã niêm yết thông báo tại trụ sở. Sau 30 ngày kể từ ngày niêm yết thông báo mất sổ đỏ, bạn nộp hồ sơ đề nghị về việc cấp lại sổ đỏ đã mất. Hồ sơ bao gồm:

  • Đơn đề nghị cấp lại sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)
  • Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Nếu hồ sơ hợp lệ, văn phòng đăng ký đất đai sẽ cấp lại sổ đỏ cho gia đình bạn.

Trên đây là những tư vấn của công ty Luật Vilaco về việc cho mượn sổ đỏ không đòi được thì phải xử lý thế nào? Nếu có bất kỳ thắc mắc xin vui lòng liên hệ đến hotline hiện trên màn hình để được tư vấn cụ thể!