Con nuôi có được hưởng thừa kế không?

Chồng tôi trước đây đã có một đời vợ. Trong thời gian sống với vợ cũ, chồng tôi có nhận một con nuôi. Nay chồng tôi đã chết, vậy người con nuôi kia có được hưởng thừa kế của chồng tôi không?

Trả lời:

Thứ nhất, cần khẳng định quan hệ giữa cha và con nuôi không bị chấm dứt khi cha mẹ nuôi ly hôn.

Thứ hai, về việc hưởng thừa kế.

Nếu chồng bạn chết và để lại di chúc

Khi đó, thực hiện việc chia thừa kế theo di chúc.

Tuy nhiên, theo Điều 644 BLDS 2015, có 2 trường hợp người con nuôi kia sẽ đương nhiên được hưởng hai phần ba suất của một người thừa kế mà không phụ thuộc vào nội dung di chúc. Đó là khi người con nuôi đó là:

– Con chưa thành niên

– Con đã thành niên nhưng mất khả năng lao động

Nếu chồng bạn chết và không để lại di chúc

Lúc này, di sản thừa kế được chia theo pháp luật.

Điều 651 BLDS 2015 quy định: Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;….

Theo đó, con nuôi thuộc hàng thừa kế thứ nhất theo quy định của pháp luật và sẽ được hưởng phần di sản bằng với phần di sản mà bạn được hưởng do hai người cùng hàng thừa kế. Tuy nhiên cũng cần phải lưu ý rằng con nuôi ở đây phải được hiểu là con nuôi hợp pháp, được nhận nuôi theo trình tự thủ tục luật định chứ không phải con nuôi nhận miêng, nhận làm phép với nhau!