Đổi Căn cước công dân có phải đổi lại sổ bảo hiểm không?

Sổ bảo hiểm của e để số CMND cũ. Bây giờ em đã đổi sang căn cước công dân thì có cần đi đổi lại sổ bảo hiểm không?

  • Căn cứ pháp lý:

Luật căn cước công dân 2014

Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

  • Giải đáp:

Căn cứ tại Điều 27 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định các trường hợp cấp lại sổ BHXH như sau:

– Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng;

– Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch.

Theo đó, có thể thấy, không ghi nhận trường hợp cấp lại sổ BHXH khi đổi CMND sang Căn cước công dân.

Trước đó, Công văn 3835/BHXH-CST năm 2013 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành về việc sai sót các tiêu thức giữa sổ BHXH và CMND có nêu: Nếu người tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp có thay đổi các nội dung như số CMND, ngày cấp, nơi cấp Giấy CMND, hộ khẩu thường trú thì không phải cấp lại sổ BHXH.

Như vậy, khi người lao động thay đổi từ CMND sang Căn cước công dân hoặc thay đổi thông tin trên các loại thẻ này đều không phải thực hiện thủ tục cấp lại sổ BHXH.

Tuy nhiên, số CMND hay số Căn cước công dân là một trong những tiêu thức quản lý đối tượng của cơ quan BHXH. Chính vì vậy, bạn nên lập Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, bảo hiểm y tế để cơ quan BHXH cập nhật, điều chỉnh trong cơ sở dữ liệu.