Khai sinh muộn cho con có bị phạt không?

Em sinh con đã được gần 20 tháng nhưng chưa đi khai sinh cho con vì lý do cá nhân. Bây giờ nếu em đi khai sinh thì có bị phạt không? Và khai sinh ở xã hay ở huyện ạ?

Trả lời:

Thứ nhất, về việc khai sinh muộn cho con có bị phạt hay không.

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 15 Luật hộ tịch 2014, trách nhiệm đăng ký khai sinh quy định như sau: “Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày sinh con, cha hoặc mẹ có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho con; trường hợp cha, mẹ không thể đăng ký khai sinh cho con thì ông hoặc bà hoặc người thân thích khác hoặc cá nhân, tổ chức đang nuôi dưỡng trẻ em có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ em”.

Theo quy định này, trách nhiệm của cha hoặc mẹ là phải làm thủ tục đăng ký khai sinh cho con trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày sinh. Bạn sinh con đã được gần 20 tháng, như vậy đã vượt quá thời hạn đăng ký khai sinh cho con.

Điều 37 Nghị định 82/2020/NĐ-CP quy định hành vi vi phạm quy định về đăng ký khai sinh như sau:

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy tờ do cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền cấp để làm thủ tục đăng ký khai sinh.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Cam đoan, làm chứng sai sự thật về việc sinh;

b) Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật về nội dung khai sinh;

c) Sử dụng giấy tờ của người khác để làm thủ tục đăng ký khai sinh.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu tang vật là giấy tờ, văn bản bị tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Kiến nghị cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền xem xét, xử lý đối với giấy khai sinh đã cấp do có hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này; giấy tờ, văn bản bị tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung quy định tại khoản 1 Điều này”.

Theo đó, Điều 37 đã không quy định các hình thức xử phạt khi đăng ký khai sinh muộn. Như vậy, bây giờ bạn đi khai sinh cho con sẽ không bị phạt.

Thứ hai, khai sinh cho con ở xã hay ở huyện.

Theo Điều 13 Luật hộ tịch 2014 quy định về thẩm quyền đăng ký khai sinh: “Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ thực hiện đăng ký khai sinh”.

Như vậy, theo quy định này, bạn cần đến ủy ban nhân dân cấp xã nơi bạn cư trú để thực hiện đăng ký khai sinh cho con mình.