Lấy chồng không đăng ký kết hôn, con sinh ra có thể điền tên chồng vào là tên cha không?

Em và chồng cưới nhau nhưng không đăng ký kết hôn. Hai vợ chồng mỗi người một hộ khẩu. Vậy bây giờ em sinh con thì khai sinh hộ khẩu theo của e hay theo của chồng? Trong giấy khai sinh có thể điền tên chồng em vào là tên cha bé được không?

Trả lời:

Khoản 1 Điều 14 LHNGĐ 2014 quy định: “Nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng. Quyền, nghĩa vụ đối với con, tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng giữa các bên được giải quyết theo quy định tại Điều 15 và Điều 16 của Luật này”.

Bạn và chồng bạn cưới nhưng không đăng ký kết hôn, con bạn được sinh ra vẫn được làm giấy khai sinh. Tuy nhiên, khi đăng ký khai sinh, con bạn sẽ được xét vào trường hợp đăng ký khai sinh cho trẻ chưa xác định được cha, mẹ quy định tại Điều 15 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hộ tịch. Cụ thể:

1. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi trẻ đang cư trú có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ chưa xác định được cha, mẹ.

2. Trường hợp chưa xác định được cha thì khi đăng ký khai sinh họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của con được xác định theo họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của mẹ; phần ghi về cha trong Sổ hộ tịch và Giấy khai sinh của trẻ để trống.

3. Nếu vào thời điểm đăng ký khai sinh người cha yêu cầu làm thủ tục nhận con theo quy định tại Khoản 1 Điều 25 của Luật Hộ tịch thì Ủy ban nhân dân kết hợp giải quyết việc nhận con và đăng ký khai sinh; nội dung đăng ký khai sinh được xác định theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 của Nghị định này.

4. Trường hợp trẻ chưa xác định được mẹ mà khi đăng ký khai sinh cha yêu cầu làm thủ tục nhận con thì giải quyết theo quy định tại Khoản 3 Điều này; phần khai về mẹ trong Sổ hộ tịch và Giấy khai sinh của trẻ em để trống.

5. Thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ không thuộc diện bị bỏ rơi, chưa xác định được cha và mẹ được thực hiện như quy định tại Khoản 3 Điều 14 của Nghị định này; trong Sổ hộ tịch ghi rõ “Trẻ chưa xác định được cha, mẹ”.

Từ quy định trên, khi làm giấy khai sinh cho con, xác định theo hộ khẩu của ai thì thực hiện như sau: đăng ký khai sinh họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của con được xác định theo họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của mẹ; phần ghi về cha trong Sổ hộ tịch và Giấy khai sinh của trẻ để trống hoặc ngược lại, khi đăng ký khai sinh cha yêu cầu làm thủ tục nhận con thì phần khai về mẹ trong Sổ hộ tịch và Giấy khai sinh của trẻ em để trống.

Trong giấy khai sinh, bạn muốn điền tên chồng bạn vào là cha đứa bé, thì lúc này phải làm thủ tục nhận con theo quy định của pháp luật. Khi đó, cán bộ hộ tịch có thể kết hợp giải quyết việc nhận con và đăng ký khai sinh theo quy định tại Điều 15 Nghị định 123/2015/NĐ-CP.