Mua đất không sang tên sổ đỏ bị phạt bao nhiêu tiền?

Chào luật sư. Em có mua một mảnh đất từ tháng 2/2020. Hai bên đã ký hợp đồng chuyển nhượng công chứng. Nhưng vì Covid và một phần do bận nên đến nay em vẫn chưa sang tên sổ đỏ. Vậy cho em hỏi bây giờ em sang tên sổ đỏ có bị phạt gì không và mức phạt là bao nhiêu? Em cảm ơn!

  • Căn cứ pháp lý:

– Luật Đất đai 2013

– Luật Quản lý thuế

Nghị định 102/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 11 năm 2014 về phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

– Nghị định 129/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

  • Giải đáp

Theo Khoản 7, Điều 95 Luật đất đai năm 2013 thì việc đăng ký đất đai có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào Sổ địa chính. Tuy nhiên, đã hơn 4 tháng kể từ thời điểm nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhưng bạn vẫn chưa đi làm thủ tục đăng ký đất đai tại Văn phòng đăng ký đất đai thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, căn cứ Điểm a Khoản 4 và Khoản 6 Điều 95 Luật đất đai năm 2013 quy định:

“4. Đăng ký biến động được thực hiện đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc đã đăng ký mà có thay đổi sau đây:

a) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

……

6. Các trường hợp đăng ký biến động quy định tại các điểm a, b, h, i, k và l khoản 4 Điều này thì trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày có biến động, người sử dụng đất phải thực hiện thủ tục đăng ký biến động; trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất thì thời hạn đăng ký biến động được tính từ ngày phân chia xong quyền sử dụng đất là di sản thừa kế.”

Do vậy, sau khi kí hợp đồng mua bán, trong thời hạn không quá 30 ngày, người sử dụng đất phải thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ. Nếu không thực hiện theo đúng quy định, người sử dụng đất sẽ bị xử phạt hành chính. Mức phạt chậm sang tên sổ đỏ được quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định 102/2014/NĐ-CP như sau:

“2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với các trường hợp biến động đất đai quy định tại các Điểm a, b, h, i, k và l Khoản 4 Điều 95 của Luật đất đai nhưng không thực hiện đăng ký biến động theo quy định.”

Bên cạnh đó, theo quy định tại Điều 22 Luật quản lý thuế thì đối tượng đăng ký thuế phải đăng ký thuế trong thời hạn mười ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thuế thu nhập cá nhân. Như vậy thời hạn đăng ký kê khai thuế khi sang tên mua bán nhà đất là 10 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng công chứng mua bán nhà.

Theo thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi, bạn chưa đề cập đến vấn đề kê khai nghĩa vụ tài chính. Nếu trong trường hợp bạn chậm kê khai thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ có mức xử phạt khác nhau

Cụ thể, tại Điều 7 Nghị định 129/2013/NĐ-CP quy định mức xử phạt như sau:

“1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp chậm hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ.

2. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 1.000.000 đồng; đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 10 ngày. (Trừ trường hợp quy định tại Khoản 1, Điều này).

3. Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 2.000.000 đồng; đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 10 ngày đến 20 ngày.

4. Phạt tiền từ 1.200.000 đồng đến 3.000.000 đồng; đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 20 ngày đến 30 ngày.

5. Phạt tiền từ 1.600.000 đồng đến 4.000.000 đồng; đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 30 ngày đến 40 ngày.

6. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng; đối với một trong các hành vi:

a) Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 40 ngày đến 90 ngày.

b) Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định trên 90 ngày nhưng không phát sinh số thuế phải nộp.

c) Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp.

d) Nộp hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý quá thời hạn quy định trên 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế nhưng chưa đến thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế.”

Tóm lại, mức xử phạt khi chậm sang tên sổ đỏ với bạn sẽ từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng còn mức xử phạt khi bạn nộp hồ sơ kê khai thuế muộn sẽ phụ thuộc vào thời gian quá hạn quy định theo Nghị định trong trường hợp bạn chưa thực hiện kê khai tài chính.