Ông bà nội chết không để lại di chúc thì chia thừa kế như thế nào?

Ông bà nội em có một mảnh đất trị giá khoảng 2,5 tỷ. Ông bà em mất năm 2010 không có để lại di chúc gì. Ông bà có 5 người con, 4 bác gái và bố em là út. Bác gái cả đã mất từ năm 2005 không có chồng con gì, bác gái thứ hai thì mất năm 2015 có chồng và hai con. Còn 2 bác gái và bố em vẫn còn sống bình thường. Vậy Luật sư cho em hỏi nếu bây giờ nhà em muốn chia thừa kế theo pháp luật thì mỗi người được khoảng bao nhiêu phần ạ?

Trả lời:

Ông bà bạn mất và không để lại di chúc thì di sản thừa kế của ông bà bạn sẽ được tiến hành chia theo pháp luật theo quy định của BLDS 2015.

Điều 651 quy định về người thừa kế theo pháp luật như sau:

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Ông bà bạn có 5 người con, 4 bác gái và bố bạn là em út. Theo quy định của pháp luật, 5 người con của ông bà thuộc hàng thừa kế thứ nhất và di sản thừa kế được chia đều cho 5 người con.

Tuy nhiên, bác gái cả của bạn đã mất trước ông bà bạn, mất từ năm 2005 và không có chồng con gì. Như vậy, bác gái cả không có quyền hưởng thừa kế.

Bác gái thứ hai mất năm 2015, tức là mất sau ông bà bạn 5 năm và có chồng và hai con. Như vậy, chồng và hai con của bác gái thứ hai sẽ có quyền hưởng thừa kế đối với di sản của bác gái thứ hai trong đó có phần di sản mà bác gái thứ 2 hưởng từ ông bà bạn.

Tóm lại, bác gái thứ hai, 2 bác gái khác và bố mẹ bạn sẽ được hưởng phần di sản bằng nhau = 2,5 tỷ : 4 = 625 triệu.

Ông bà mất và không để lại di chúc, theo quy định tại Điều 33 LHNGĐ 2014, thì phần di sản này là tài sản chung của bố mẹ bạn.