Thay đổi giám đốc Trung tâm ngoại ngữ

Giám đốc trung tâm là người trực tiếp quản lý, Điều hành tổ chức, bộ máy và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của trung tâm. Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ có thể là Giám đốc công ty hoặc là một người khác. Trong quá trình hoạt động nếu có nhu cầu thay đổi giám đốc trung tâm ngoại ngữ, doanh nghiệp cần phải thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt theo quy định của Chính phủ và Sở giáo dục & đào tạo. Bài viết dưới đây chúng tôi xin hướng dẫn doanh nghiệp trình tự thủ tục thay đổi Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ.

1.Căn cứ pháp luật để thay đổi Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ

a) Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

b) Nghị định 135/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 46/2017/NĐ-CP đầu tư trong lĩnh vực giáo dục;

c) Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ tin học;

Ngoài các văn bản này quy định trực tiếp đến việc hoạt động của trung tâm ngoại ngữ cũng như thủ tục thay đổi Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ thì tùy từng địa phương còn có các văn bản khác như Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo…

2.Khi nào cần thực hiện thủ tục thay đổi Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ

Nếu giám đốc trung tâm ngoại ngữ hiện tại rơi vào một trong các trường hợp sau thì doanh nghiệp cần phải tiến hành thủ tục thay đổi Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ, các trường hợp gồm có:

a) Giám đốc trung tâm ngoại ngữ hiện tại chết, mất năng lực hành vi dân sự, bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không còn đủ điều kiện làm Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ theo quy định;

b) Do nhu cầu của doanh nghiệp phát sinh trong quá trình kinh doanh dẫn đến phải thay đổi Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ…

Khi có nhu cầu thực hiện thủ tục thay đổi Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ, doanh nghiệp cần tiến hành các thủ tục theo Mục 3 dưới đây.

3.Trình tự thủ tục thay đổi Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ

3.1.Điều kiện được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ

a) Có nhân thân tốt;

b) Có năng lực quản lý;

c) Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (đối với giám đốc trung tâm ngoại ngữ).

d) Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

3.2.Hồ sơ thay đổi giám đốc trung tâm ngoại ngữ

Khi thực hiện thay đổi giám đốc trung tâm ngoại ngữ, doanh nghiệp chỉ cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ liên quan đến giám đốc trung tâm (bằng cấp, chứng chỉ, sơ yếu lý lịch); quyết định bổ nhiệm giám đốc trung tâm; bản thanh lý hợp đồng lao động với giám đốc trung tâm ngoại ngữ cũ và văn bản đề nghị thay đổi giám đốc trung tâm ngoại ngữ. Doanh nghiệp không cần chuẩn bị những tài liệu như: đề án trung tâm ngoại ngữ; hợp đồng thuê văn phòng; phòng cháy chữa cháy…

3.3.Thủ tục thay đổi giám đốc trung tâm ngoại ngữ

Doanh nghiệp chuẩn bị 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Mục 3.2 và gửi đến Sở Giáo dục và đào tạo nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Khi nhận được hồ sơ của doanh nghiệp, Sở Giáo dục và đào tạo thẩm định tính chính xác và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đào tạo ngoại ngữ cho doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày, nếu từ chốt cấp thì phải trả lời bằng văn bản.

4.Thời hạn giấy phép tính từ khi nào nếu thay đổi giám đốc trung tâm ngoại ngữ

Khi thay đổi giám đốc trung tâm ngoạni gữ thì có một vấn mà mọi người cần quan tâm là thời hạn của Giấy phép trung tâm ngoại ngữ sẽ được tính lại 02 năm kể từ ngày mà doanh nghiệp được cấp lại giấy phép, chứ không tính từ ngày cũ.

5.Dịch vụ thay đổi giám đốc Trung tâm ngoại ngữ

Với 10 năm kinh nghiệm trong việc xin cấp mới, cấp đổi, điều chỉnh giấy phép hoạt động của trung tâm ngoại ngữ tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, chúng tôi cam kết làm hài lòng tất cả các khách hàng khó tính nhất và cam kết giải quyết các tình huống phức tạp nhất. Nếu có thắc mắc hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng gọi số hotline trên màn hình để gặp luật sư tư vấn ngay lập tức.