Thông đồng dìm giá khi đấu giá đất công bị tội gì?

Liên hệ tư vấn miễn phí: 097 518 9938

Tôi mới tham gia đấu giá một mảnh đất. Hồ sơ tham dự đấu giá có đến trên 60 người. Khi kết thúc phiên đấu giá, tôi phát hiện ra có đến hơn 50 ng cùng bỏ một mức giá với bước giá rất thấp. Tôi nghi ngờ có dấu hiệu thông đồng dìm giá. Qua một số thông tin truyền tai tôi được biết, có người đứng ra dùng tiền thỏa thuận giá với những người tham gia, người nhiều thì nhận 70 80 triệu, người ít thì 20, 30 triệu để bỏ giá thấp. Vậy Ls cho tôi hỏi, nếu công an vào cuộc và có đủ chứng cứ thì những người nhận tiền kia có bị tội gì không hay chỉ người đưa tiền bị tội? Nếu có thì là tội gì, quy định ở đâu?

Trả lời:

Điều 70 Luật Đấu giá tài sản 2016 quy định về xử lý vi phạm đối với người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức có liên quan như sau: Người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức có liên quan có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 hoặc quy định khác của Luật này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điểm b Khoản 5 Điều 9 Luật Đấu giá tài sản 2016 quy định: Nghiêm cấm người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức khác thực hiện các hành vi sau đây: Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản”.

Như vậy, tùy theo tính chất, mức độ mà hành vi người tham gia đấu giá thông đồng, móc nối để dìm giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Về xử lý hình sự, hành vi này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 218 BLHS 2015 quy định về vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản:

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại cho người khác từ 50.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:

a) Lập danh sách khống về người đăng ký mua tài sản bán đấu giá;

b) Lập hồ sơ khống, hồ sơ giả tham gia hoạt động bán đấu giá tài sản;

c) Thông đồng dìm giá hoặc nâng giá trong hoạt động bán đấu giá tài sản.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Có tổ chức;

b) Thu lợi bất chính 200.000.000 đồng trở lên;

c) Gây thiệt hại cho người khác 300.000.000 đồng trở lên;

d) Phạm tội 02 lần trở lên;

đ) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm”.

Về xử lý vi phạm hành chính, nếu hành vi thông đồng, móc nối để dìm giá tài sản đấu giá chưa đủ cấu thành tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự thì người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại khoản 2 và khoản 5 Điều 23 Nghị định 82/2020/NĐ-CP ngày 15/07/2020 của Chính phủ. Cụ thể:

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi thông đồng dìm giá hoặc nâng giá trong hoạt động đấu giá tài sản mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Hủy kết quả đấu giá tài sản nếu tài sản đấu giá là tài sản công đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều này nếu người thực hiện hành vi vi phạm là người trúng đấu giá; khoản 2 Điều này dẫn đến làm sai lệch thông tin tài sản đấu giá hoặc hồ sơ tham gia đấu giá hoặc kết quả đấu giá tài sản; điểm b khoản 3 và khoản 4 Điều này;

b) Kiến nghị cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền xem xét việc hủy kết quả đấu giá trong trường hợp đấu giá tài sản không phải là tài sản công khi có hành vi vi phạm quy định tại các điểm a và g khoản 1, khoản 2, điểm b khoản 3 và khoản 4 Điều này;

c) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các điểm a, g và h khoản 1, khoản 2, điểm b khoản 3 và khoản 4 Điều này”.

Theo đó, ngoài phạt tiền thì hành vi thông đồng dìm giá sẽ buộc phải áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả, bao gồm: Hủy kết quả đấu giá tài sản và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Tóm lại, nếu công an vào cuộc và có đủ chứng cứ thì những người nhận tiền kia có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản theo Điều 218 BLHS 2015 hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính theo Điều 23 Nghị định 82/2020/NĐ-CP.

Bài viết cùng chủ đề: