Thủ tục Báo cáo thực hiện dự án đầu tư

Chế độ báo cáo thực hiện dự án đầu tư

Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, Nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện Báo cáo thực hiện dự án cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc báo cáo để thực hiện quyền giám sát, quản lý các dự án trên lãnh thổ Việt Nam. Hiện nay, Luật Đầu tư 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, quy định chế độ báo cáo đối với nhà đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư như sau:

Tham khảo thủ tục xin dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài: Tại đây

1.Chế độ báo cáo định kỳ:

Hàng tháng, hàng quý, hàng năm, nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư báo cáo cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan thống kê trên địa bàn về tình hình thực hiện dự án đầu tư, gồm các nội dung: vốn đầu tư thực hiện, kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh, thông tin về lao động, nộp ngân sách nhà nước, đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, xử lý và bảo vệ môi trường và các chỉ tiêu chuyên ngành theo lĩnh vực hoạt động;

Nội dung báo cáo cụ thể đối với báo cáo tháng, báo cáo quý, báo cáo năm như sau:

– Đối với báo cáo tháng: Báo cáo tháng về tình hình thực hiện vốn đầu tư: Trong trường hợp dự án đầu tư có phát sinh vốn đầu tư thực hiện trong tháng, tổ chức kinh tế báo cáo trong thời hạn 12 ngày kể từ ngày kết thúc tháng báo cáo.\

Báo cáo tháng, Nhà đầu tư thực hiện theo Biểu 1 Phụ lục 3 Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT

– Đối với báo cáo quý: Báo cáo quý được thực hiện trước ngày 12 của tháng đầu quý sau quý báo cáo, gồm các nội dung: Vốn đầu tư thực hiện, doanh thu thuần, xuất khẩu, nhập khẩu, lao động, thuế và các khoản nộp ngân sách, tình hình sử dụng đất, mặt nước.

Báo cáo quý, Nhà đầu tư thực hiện theo Biểu 2 Phụ lục 3 Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT

– Đối với  báo cáo năm: Báo cáo năm được thực hiện trước ngày 31 tháng 3 năm sau của năm báo cáo, gồm các chỉ tiêu của báo cáo quý và chỉ tiêu về lợi nhuận, thu nhập của người lao động, các khoản chi và đầu tư cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, xử lý và bảo vệ môi trường, nguồn gốc công nghệ sử dụng

Báo cáo năm, Nhà đầu tư thực hiện theo Biểu 3 Phụ lục 3 Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT

Báo cáo thực hiện dự án đầu tư là nghĩa vụ của nhà đầu tư với Cơ quan nhà nước

2.Xử phạt vi phạm hành chính trong việc báo cáo dự án đầu tư

Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện báo cáo theo  quy định sẽ bị xử phạt vi phạm hành tới 5.000.000đ và buộc phải thực hiện báo cáo bổ sung.

Hiện nay, Nhà đầu tư có thể thực hiện báo cáo dự án đầu tư bằng cách nộp online trên hệ thống quốc gia về đầu tư hoặc nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa của Sở Kế hoạch & Đầu tư nơi thực hiện dự án.

Công ty Luật Vilaco là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động pháp luật, đặc biệt trong lĩnh vực Đầu tư. Nếu Quý khách hàng chưa biết hoặc chưa rõ về thủ tục Báo cáo dự án đầu tư, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chính xác nhất. 

Công ty Luật Vilacolaw.
136 phố trần vỹ, phường mai dịch, quận cầu giấy
hotline 19004570