Mẫu văn bản cam kết trụ sở không thuộc đất an ninh, quốc phòng

Theo Quy định tại điều 66 Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn luật đầu tư có quy định Thủ tục thực hiện hoạt động đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp đối với nhà đầu tư nước ngoài. Theo đó, nhà đầu tư cần chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ như sau:

a) Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp gồm những nội dung: thông tin về đăng ký doanh nghiệp của tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp; ngành, nghề kinh doanh; danh sách chủ sở hữu, thành viên, cổ đông sáng lập, danh sách chủ sở hữu, thành viên, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (nếu có); tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trước và sau khi góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào tổ chức kinh tế; giá trị giao dịch dự kiến của hợp đồng góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp; thông tin về dự án đầu tư của tổ chức kinh tế (nếu có);

b) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân, tổ chức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp;

c) Văn bản thỏa thuận nguyên tắc về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp giữa nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp hoặc giữa nhà đầu tư nước ngoài với cổ đông hoặc thành viên của tổ chức kinh tế đó;

d) Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp (đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều 65 Nghị định này).

Đa số các bạn đều có thể tìm được mẫu văn bản cho điểm a, tuy nhiên không ít bạn lại lúng túng đối với đầu mục hồ sơ tại điểm c và d. Để giải đáp thắc mắc, công ty chúng tôi xin được gửi tới quý bạn đọc tham khảo tài liệu đối với điểm d – đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội chấp thuận. Còn tài liệu tại điểm c, các bạn có thể Tham khảo tại đây

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2021

BẢN CAM KẾT

Kính gửi: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội

Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH THỂ THAO QUỐC TẾ ……

Mã số doanh nghiệp:      01095663….   

Địa chỉ trụ sở: ……. Khúc Thừa Dụ, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Căn cứ vào quy định của pháp luật hiện hành tại:

– Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

– Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 hướng dẫn Luật Đầu tư 2020;

– Công văn 8909/BKHĐT-PC 2020 triển khai thi hành Luật Đầu tư 2020.

Ngày … tháng ….. năm 2021, công ty chúng tôi có nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký mua lại phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài (Có văn bản đăng ký mua phần vốn góp ngày … tháng …. năm 2021 nộp kèm).

Căn cứ nội dung quy định của pháp luật hiện hành về “Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp” theo đó, tại điểm d, khoản 3.2.2 mục I Công văn 8909/BKHĐT-PC 2020 triển khai thi hành Luật Đầu tư 2020 thì thành phần hồ sơ gồm có: “d) Văn bản kê khai (kèm theo bản sao) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế nhận vốn góp, cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài (đối với trường hợp quy định tại điểm b và c khoản 2 Điều 24 Luật Đầu tư năm 2020). Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của việc kê khai”.

Tuy nhiên, địa chỉ trụ sở Công ty đang sử dụng là tòa nhà văn phòng do chúng tôi thuê, và không có nguy cơ gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia cũng như không thuộc các trường hợp có đất tại đảo, xã, phường, thị trấn biên giới, xã, phường, thị trấn ven biển vì vậy kính đề nghị Quý Sở không yêu cầu thành phần hồ sơ nêu trên

Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung bản cam kết này

Kính mong Các Sở ban ngành có liên quan xem xét, thẩm định và chấp thuận hồ sơ đăng ký mua phần vốn góp của chúng tôi. Trân trọng cám ơn!

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC KINH TẾ

(Ký tên và đóng dấu)

Trên đây là mẫu do công ty chúng tôi soạn thảo, hi vọng có thể giúp được bạn đọc trong việc thực hiện thủ tục đăng ký mua lại phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.