Thủ tục để cho chồng đi cai nghiện bắt buộc?

Chồng mình bị nghiện ma túy. Gia đình đã nói và khuyên răn rất nhiều không được. Bây giờ mình muốn cho chồng đi cai nghiện bắt buộc thì có được không? Xin cảm ơn!

Trả lời:

Cơ sở pháp lý:

Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 136/2016/NĐ-CP.

Giải quyết:

Điều 3 Nghị định 221/2013/NĐ-CP quy định có 3 đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc như sau:

  1. Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, có nơi cư trú ổn định, trong thời hạn 02 năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy hoặc trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy mà vẫn còn nghiện.
  2. Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, có nơi cư trú ổn định, bị chấm dứt thi hành quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy.
  3. Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, không có nơi cư trú ổn định.”

Như vậy, chồng bạn đã là người từ đủ 18 tuổi trở lên, có nơi cư trú ổn định thì sau khi bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn trong một thời gian nhất định mà không có hiệu quả sẽ bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc bao gồm:

– Bản tóm tắt lý lịch của người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

– Bản tường trình của người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc người đại diện hợp pháp của họ;

– Biên bản vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy hoặc phiếu xét nghiệm có kết quả dương tính với chất ma túy tại thời điểm lập hồ sơ;

– Bản sao giấy chứng nhận đã chấp hành xong quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Vì vậy, bạn có thể làm đơn đề nghị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc đối với chồng bạn và đương nhiên trường hợp này sẽ không cần sự đồng ý của người nghiện.

 

Bài viết cùng chủ đề: