Thủ tục trả lại con dấu cho cơ quan công an

Trước đây theo luật doanh nghiệp cũ 2005, mỗi doanh nghiệp khi thành lập đều phải liên hệ với Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thuộc công an Tỉnh, thành phố để khắc con dấu. Sau một thời gian Luật doanh nghiệp 2014 và 2020 ra đời thay đổi căn bản các quy định về con dấu. Do đó khi có thay đổi về hình thức, nội dung con dấu cũ được công an cấp, các doanh nghiệp phải làm thủ tục trả lại con dấu cho cơ quan công an. Trường hợp không trả lại con dấu cho cơ quan công an sẽ bị xử phạt từ 3.000.000 trở lên. Trong bài viết này, Công ty luật Vilaco sẽ hướng dẫn doanh nghiệp quy trình trả lại con dấu cho cơ quan công an mới nhất 2022.

1. Các trường hợp phải trả lại con dấu cho cơ quan công an

Các con dấu do Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thuộc công an Tỉnh, thành phố cấp và cấp Giấy chứng nhận thì khi doanh nghiệp giải thể, đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ công ty…dẫn đến thay đổi nội dung con dấu thì bắt buộc phải trả lại con dấu cho cơ quan công an. Cơ quan công an có trách nhiệm thu hồi, tiêu hủy mẫu dấu bằng cách cắt ngang mặt dấu.

2. Trình tự trả lại con dấu cho cơ quan công an

Bước 01: Lập hồ sơ trả lại con dấu cho cơ quan công an theo mẫu quy định của Bộ công an. Hồ sơ gồm có:

+ Công văn về việc trả dấu, trong đó nêu rõ lý do trả lại con dấu (tham khảo mẫu bên dưới);

+ Giấy chứng nhận về việc sử dụng con dấu;

+ Thông báo phát hành mẫu dấu mới, Thông báo giải thể, Đăng ký kinh doanh mới…;

+ Giấy giới thiệu nhân viên đi nộp hồ sơ và Căn cước công dân của người đó;

Bước 02: Nộp hồ sơ tại Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thuộc công an Tỉnh, thành phố vào tất cả các buổi sáng trong tuần. (Lưu ý: Phòng chỉ nhận hồ sơ vào buổi sáng).

Bước 03: Theo Giấy biên nhận 03 ngày làm việc đến lấy kết quả. (Lưu ý: Phòng chỉ trả kết quả vào buổi chiều). dưới đây là mẫu kết quả thủ tục hành chính của việc trả lại con dấu cho cơ quan công an.

3.Mẫu công văn trả lại con dấu cho cơ quan công an

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU …..

 

Số:….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày      tháng       năm 2022

Kính gửi:  Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH – Công an Tp.Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN …..

Mã số doanh nghiệp: ……

Trụ sở chính: …….

Đại diện theo pháp luật: ……

Công ty xin được trình bày với Quý cơ quan sự việc như sau: Ngày 05/7/2011 Công ty chúng tôi được Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH – Công an Tp.Hà Nội cấp con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu số …../ĐKMD-PC64. Hiện nay, do việc kinh doanh gặp khó khăn nên Công ty đã làm thủ tục giải thể và được Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hà Nội cấp thông báo hoàn tất việc giải thể số ….. ngày 04/8/2022. Do đó, công ty không có nhu cầu sử dụng con dấu và Giấy chứng nhận mẫu dấu nói trên vì vậy bằng văn bản này, Công ty xin được nộp lại con dấu và Giấy chứng nhận mẫu dấu do Quý cơ quan cấp.

Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung công văn này.

Nơi nhận:

– Như Kính gửi;

– Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC