Thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Hải Dương

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Người đại diện có thể giữ các chức danh khác nhau như: Giám đốc, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên… Người đại diện hoạt động theo quy định pháp luật, Điều lệ công ty và Hợp đồng lao động ký với doanh nghiệp (nếu có).

Khi có sự thay đổi người đại diện theo pháp luật hoặc thay đổi chức danh người đại diện, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thay đổi theo quy định của pháp luật. Với kinh nghiệm 5 năm trong lĩnh vực tư vấn pháp luật doanh nghiệp, công ty luật Vilaco sẽ tư vấn doanh nghiệp các thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Hải Dương.

1.Căn cứ thực hiện thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Hải Dương

Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Nghị định số 78/2015/NĐ-CP và Nghị định số 108/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp 2014;

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT và Thông tư số 02/2018/TT-BKHĐT quy định các biểu mẫu thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh.

2.Trình tự thực hiện thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Hải Dương

Khi có nhu cầu thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Hải Dương, doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đến Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Hải Dương địa chỉ số 58 Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Trong 03 ngày làm việc từ khi nhận Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật, Phòng Đăng ký kinh doanh (thuộc Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Hải Dương) trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp..

Theo quy định hồ sơ thực hiện thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Hải Dương gồm có:

a) Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;

b) Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;

c) Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;

Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty;

Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp.

Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Mẫu thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Hải Dương gồm các nội dung chủ yếu sau:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

b) Họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này, chức danh, địa chỉ thường trú của người đang là đại diện theo pháp luật của công ty và của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;

c) Họ, tên và chữ ký của một trong những cá nhân sau:

Chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có chủ sở hữu là cá nhân.

Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức.

Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật thi người ký thông báo là Chủ tịch Hội đồng thành viên mới được Hội đồng thành viên bầu.

Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật thì người ký thông báo là Chủ tịch Hội đồng quản trị mới được Hội đồng quản trị bầu.

Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty bỏ trốn khỏi nơi cư trú, bị tạm giam, bị bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được bản thân hoặc từ chối ký tên vào thông báo của công ty thì phải có họ, tên và chữ ký của các thành viên Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các thành viên Hội đồng quản trị đã tham dự và biểu quyết nhất trí về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.

4.Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Hải Dương

Với kinh nghiệm thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh cho hàng trăm doanh nghiệp mỗi năm, chúng tôi cam kết thực hiện dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Hải Dương với tất cả trách nhiệm, năng lực và uy tín của mình. Chúng tôi cam kết:

– Giá dịch vụ ưu đãi nhất;

– Trả kết quả đúng hẹn nhất;

– Tặng kèm dấu chức danh người đại diện mới;

– Tư vấn pháp luật miễn phí trọn đời  cho khách hàng cũ.

Hy vọng bài viết sẽ giải đáp được thắc mắc của quý khách hàng liên quan đến việc thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Hải Dương. Trân trọng!